Egzamin gimnazjalny

Materiały są pobierane ze stron Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W celu korzystania z poniższych materiałów należy mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, możesz go ściągnąć stąd.

Egzamin gimnazjalny z 2011 roku :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Arkusz

Klucz punktowania

Arkusz

Klucz punktowania

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Arkusz język angielski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język francuski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język hiszpański, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język niemiecki, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język rosyjski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język włoski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Egzamin gimnazjalny z 2010 roku :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Arkusz

Klucz punktowania

Arkusz

Klucz punktowania

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Arkusz język angielski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język francuski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język hiszpański, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język niemiecki, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język rosyjski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Egzamin gimnazjalny z 2009 roku :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Arkusz

Klucz punktowania

Arkusz

Klucz punktowania

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Arkusz język angielski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język francuski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język hiszpański, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język niemiecki, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język rosyjski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Arkusz język włoski, Transkrypcja, Klucz odpowiedzi.

Egzamin gimnazjalny z 2008 roku :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Arkusz

Opis

Arkusz

Opis

Egzamin gimnazjalny z 2007 roku :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Arkusz

Opis

Arkusz

Opis

Egzamin gimnazjalny z 2006 roku :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Arkusz

Opis

Arkusz

Opis

Egzamin gimnazjalny z 2005 roku :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Arkusz

Klucz i schemat punktowania

Arkusz

Klucz i schemat punktowania

Egzamin gimnazjalny z 2004 roku :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Arkusz

Klucz i schemat punktowania

Arkusz

Klucz i schemat punktowania

Egzamin gimnazjalny z 2003 roku :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Arkusz

Opis

Odpowiedzi i punktacja

Arkusz

Opis

Odpowiedzi i punktacja

Egzamin gimnazjalny z 2002 roku :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Arkusz

Arkusz

Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny stat4u