Budowa zdania w języku niemieckim

(SATZ)


W języku niemieckim, tak jak i w języku polskim podstawowe zdanie składa się z podmiotu i orzeczenia.Er malt. On maluje.


JAKI JEST SZYK WYRAZÓW W ZDANIU?


ORZECZENIE


Stałe miejsce w zdaniu ma orzeczenie, gdyż zawsze stoi ono na DRUGIM miejscu, niezależnie od tego, czy zdanie zaczyna się od podmiotu, czy od innej części zdania.


Przykłady:


Wieczorem on odwiedzi swoją dziewczynę.


Er besucht seine Freundin am Abend.


W pierwszym przykładzie został użyty szyk prosty.


Am Abend besucht er seine Freundin.


W drugim przykładzie mamy do czynienia z szykiem przestawnym.
SZYK INNYCH CZEŚCI ZDANIA W ZDANIU


W zdaniu najpierw stoi wyraz w przypadku celownika, a potem w przypadku biernika.


Er zeigt der Frau das Bild. On pokazał kobiecie obraz.


Jeżeli zamieniamy rzeczowniki na zaimki kolejność się zmienia, najpierw biernik, potem celownik.


Er zeigt es ihr. On pokazał jej to.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u