Czasowniki zwrotne

( REFLEXIVE VERBEN)


Zaimek zwrotny - się, który towarzyszy zawsze czasownikowi zwrotnemu występuje zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Niestety, często czasowniki zwrotne w obu językach nie pokrywają się. Może się zdarzyć, że czasownik w języku niemieckim jest zwrotny, zaś w języku polskim - nie i odwrotnie.


NIEKTÓRE CZASOWNIKI, KTÓRE SIĘ POKRYWAJĄ ZARÓWNO W JĘZYKU NIEMIECKIM JAK I POLSKIM


sich ärgern – złościć się

sich freuen – cieszyć się

sich waschen – myć się

sich kämmen – czesać się

sich anziehen – ubierać się

sich ausziehen – rozbierać się

sich beeilen – spieszyć się

sich bemühen – starać się

sich amuzieren – bawić się

sich verlieben – zakochać się

sich wundern – dziwić się

sich irren – pomylić się

sich konzentrieren – koncentrować się

sich wenden – zwrócić się

sich interessieren – interesować się

sich sorgen – troszczyć sięNIEKTÓRE NIEMIECKIE CZASOWNIKI, KTÓRE W JĘZYKU POLSKIM NIE SĄ ZWROTNE


sich erholen – wypoczywać

sich sehnen – tęsknić

sich entscheiden – decydować

sich setzen - siadać

sich entschuldigen – przepraszać

sich bedanken – dziękować

sich verlassen – liczyć (na kogoś)

NIEKTÓRE NIEMIECKIE CZASOWNIKI, KTÓRE W JĘZYKU POLSKIM SĄ ZWROTNE


lernen – uczyć się

anfangen/beginnen – zaczynać się

werden – stać się

fragen – pytać się
ZAIMEK ZWROTNY W JĘZYKU NIEMIECKIM ODMIENIA SIĘ


ZAIMEK OSOBOWY

ZAIMEK ZWROTNY

ich

mich

du

dich

er

sich

sie

sich

es

sich

wir

uns

ihr

euch

sie

sich

Sie

sichIch freue mich

du freust dich

er/sie/es freut sich


wir freuen uns

ihr freut euch

sie/Sie freuen sich


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u