Czasownik mocny, czasownik słaby

(DAS VERB)


Czasowniki w języku niemieckim możemy podzielić na mocne i słabe.


Czasowniki mocne

Czasowniki słabe

Samogłoska w rdzeniu czasownika zawsze ulega zmianie podczas odmiany przez czasy przeszłe np. sprechen – sprach - gesprochen

Samogłoski w rdzeniu czasownika nie ulega zmianie np. machen – machte - gemacht

Niektóre czasowniki mocne zmieniają samogłoskę przy odmianie przez osoby w czasie teraźniejszym np. helfen: ich helfe du hilfst er/sie/es hilft wir helfen ihr helft sie/Sie helfen

lub treffen ich treffe du triffst er/sie/es trifft wir treffen ihr trefft sie/Sie treffen

W czasie przeszłym – Imperfekt czasowniki słabe odmieniają się regularnie przez dodanie – te np. kochen: ich kochte du kochtest er/sie/es kochte wir kochten ihr kochtet sie/Sie kochten

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip II tworzymy przez dodanie przedrostka ge i końcówki en do rdzenia czasownika, który często ulega zmianie np. gefahren, gesungen.

Imiesłów czasu przeszłego - Partizip II tworzymy przez dodanie przedrostka ge i końcówki t do rdzenia czasownika np. gespielt, gelernt.COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u