Czas przeszły Perfekt

Używamy, go gdy opowiadamy ustnie o przeszłości.


Tworzenie czasu przeszłego Perfekt • od czasowników mocnych

musimy się nauczyć na pamięć • od czasowników słabych


 1. wyrzucamy z czasownika końcówkę en

   

 2. dodajemy na początku ge,

 • za wyjątkiem czasowników, rozpoczynających się od liter:

  - be

  - ge

  - er

  - ver

  - zer

  - her

 • oraz kończących się na litery iren, w tym wypadku nie dodajemy ge

 • w czasownikach rozdzielnie złożonych ge wchodzi między przyimek a czasownik

 1. dodajemy końcówkę t lub et


machen – robić


 1. mach

 2. gemach

 3. gemacht


informieren – informować


 1. informier

 2. informier

 3. informiert


aufmachen – otwierać


 1. aufmach

 2. aufgemach

 3. aufgemacht

   


tak oto otrzymujemy tzw. Partizip II, aby otrzymać czas Perfekt musimy jeszcze dodać czasownik posiłkowy haben lub sein.


 1. czasownik posiłkowy odmienia się przez daną osobę


Kiedy stosujemy czasownik posiłkowy sein, a kiedy haben?


Jeżeli mamy czasownik dotyczący ruchu np. fahren – jechać, gehen – iść; zmiany stanu np. aufstehen – wstawać, werden – zostać kimś, stać się, bleiben – zostać używamy czasownika posiłkowego sein, natomiast w innych przypadkach stosujemy czasownik posiłkowy haben.


KOLEJNOŚĆ WYRAZÓW W ZDANIU


 1. OSOBA/RZECZOWIK?ZAIMEK OSOBOWY

 2. CZASOWNIK POSIŁKOWY

 3. INNE OKREŚLENIA

 4. PARTIZIP II


Przykład:


Robiłam. Ich habe gemacht.

Wczoraj uczyłam się matematyki. Ich habe gestern Mathe gelernt.

Zostałam dłużej u babci. Ich bin länger bei meiner Oma geblieben.

Pojechałam do Niemiec. Ich bin nach Deutschland gefahren.COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u