Czasy przyszłe w języku niemieckim

(FUTURE)


W języku niemieckim występuje również czas przyszły. Stosujemy go, gdy chcemy wyrazić swoje plany na przyszłość, zamiary, prognozować przyszłość.


TWORZENIE CZASU PRZYSZŁEGO (FUTURE I)


werden (stać się, zostać) w czasie teraźniejszym + infinitiv (bezokolicznik) potrzebnego czasownika


Przykład:


In der Zukunft werde ich viel reisen.

W przyszłości będę dużo podróżować.


  • Uwaga! W praktyce, mowie potocznej często, aby wyrazić plany na przyszłość zamiast czasu przyszłego używamy po prostu czasu teraźniejszego. Dotyczy to przede wszystkim planów na niedaleką przyszłość.CZAS PRZYSZŁY (FUTURE II)

Obecnie ten czas przyszły nie jest używany. Można go dostrzec m. in. w twórczości Goethe.TWORZENIE CZASU PRZYSZŁEGO (FUTURE II)


werden (stać się, zostać) w czasie teraźniejszym

+

Partizip II (imiesłów czasu przeszłego)

+

haben lub sein

(zależnie od tego, czy dany imiesłów czasu przeszłego pochodzi od czasownika związanego z ruchem lub zmianą stanu – sein lub od tego, który łączy się z haben)


Przykład:

Ich werde gespielt haben.

Byłbym grał.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u