Einander
  • Einander wyraża związek między dwiema lub więcej osobami. Często zastępuje zaimek zwroty „sich”. Einander stosuje się w celu skrócenia wypowiedzi.


Sielieben sich. Sielieben einander. (Kochają się)


  • Nie zawsze einander samodzielnie występuje w zdaniu. Einander można łączyć także z przyimkami.


Mein Bruder kann sich nicht mit meinem Vater unterhalten und umgekehrt, siestreiten immer.


Mein Bruder und mein Vater können nicht miteinander unterhalten, siestreiten immer.


Mój brat i mój tata nie mogą ze sobą rozmawiać, zawsze się kłócą.COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u