Imiesłowy w języku niemieckim

(PARTIZIPEN)

W języku niemieckim wyróżniamy dwa rodzaje imiesłowów:


  • Partizip I – imiesłów czasu teraźniejszego

  • Partizip II – imiesłów czasu przeszłego


Imiesłowy są stosowane przede wszystkim, aby maksymalnie skrócić wypowiedź. Imiesłowy zastępują orzeczenia.


TWORZENIE PARTIZIP I :


Do czasownika w formie bezokolicznika dodajemy końcówkę -d.


Przykład:


arbeiten – pracować


arbeiten + d - do bezokolicznika dodajemy końcówkę -d


arbeitend – pracującgehen – iść


gehen + d – do bezokolicznika dodajemy końcówkę -d


gehend – idąc


Imiesłów czasu teraźniejszego odmienia się tak jak przymiotnik

np. czekająca dziewczyna


Das Maedchen – dziewczyna


warten – czekać


wartend – czekając


Das wartende Maedchen – czekająca dziewczynaTWORZENIE PARTIZIP II


Do czasownika w bezokoliczniku dodajemy przedrostek ge- oraz obcinamy końcówkę -en i dodajemy końcówkę -t. TAK ROBIMY W PRZYPADKU CZASOWNIKÓW SŁABYM.


Przykład:


machen - robić


ge - mach – t – dodajemy przedrostek ge- ; obcinamy końcówkę -en; dodajemy końcówkę -t


gemacht – zrobionyW przypadku czasowników mocnych należy zajrzeć do TABELI CZASOWNIKÓW MOCNYCH I NIEREGULARNYCH i tam znaleźć odpowiednią formę Partizp II danego czasownika.Podobnie jak imiesłów czasu teraźniejszego, imiesłów czasu przeszłego odmienia się.

np. przeczytana książka


lesen – czytać


das Buch – książka


gelesen – przeczytany


das gelesene Buch – przeczytana książka


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u