Liczba mnoga

Jak tworzyć liczbę mnoga od rzeczowników?


Najlepiej uczyć się jej od razu z rzeczownikiem liczby pojedynczej, jednak podział rzeczowników na grupy stanowi spore ułatwienie w tej kwestii.


RZECZOWNIKI RODZAJU MĘSKIEGO


a) rzeczownik kończy się na -en lub -er


  • nie zmienia się nic, zmieniamy jedynie rodzajnik na rodzajnik liczby mnogiej – die

np. der Computer (komputer) – die Computer (komputery)!uwaga! Rzeczowniki takie mogą otrzymywać Umlaut, czyli przegłos od liter a, o, u


np. der Bruder (brat) – die Brüder (bracia)


b) rzeczownik jest jednosylabowy


  • dodajemy końcówkę -er

np. das Kleid - (sukienka) die Kleider - (sukienki)RZECZOWNIKI RODZAJU ŻEŃSKIEGO


dodanie końcówki

-en (np. Die Antwort – odpowiedz die Antworten - odpowiedzi)

-n (w przypadku, gdy rzeczownik kończy się na -e np. Die Frage – pytanie die Fragen – pytania)Wiele rzeczowników, odnoszących się do kobiet, maja końcówkę -in. są to wszelkiego rodzaju nazwy zawodów np. Ärztin – lekarka, zajmowanych stanowisk np. Chefin – szefowa, wykonywanych zajęć np. Studentin – studentka.

Aby utworzyć liczbę mnoga od tego rodzaju rzeczowników należny jedynie dodać końcówkę -nen.

Co daje nam:


die Ärztinnen – lekarki

die Chefinnen – szefowe

die Studentinnen - studentki


WIELE RZECZOWNIKOW


  • dodanie końcówki -e


np. der Monat ( miesiąc) die Monate (miesiące)

  • dodanie końcówki – e I Umlautunp. die Kraft (silą) die Kräfte (siły)


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u