Man czy ein?
Man – przyimek, którego używamy, gdy chcemy nazwać grupę ludzi, bliżej nieopisaną. Można zastąpić man takie słówka jak Leute czy viele. Man stosujemy do jakiegoś ogółu. W tym przypadku podmiot nie jest podany dokładnie.


Przykład


In Deutschland trinkt man viel Bier.


(W Niemczech pije się dużo piwa.)


Man występuje w zdaniu w liczbie pojedynczej w 3 osobie.


EINER, EINE, EIN


Ten przyimek określa osobę z grupy. Ta osoba wyróżnia się czymś na tle całej grupy.


Alle Studenten haben die Prüfung bestanden, einer sogar mit Auszeichnung.


(Wszyscy studenci zdali egzamin, jeden nawet z wyróżnieniem.)


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u