Odmiana czasowników przez osoby

Aby odmienić czasownik przez konkretne osoby należy z bezokolicznika wyrzucić końcówkę -en lub -n i do rdzenia czasownika dodać końcówkę, która odpowiada danej osobie.


Bezokolicznik machen – robić


rdzeń czasownika – mach


Osoba

Tłumaczenie

Końcówka odpowiednia dla danej osoby

ich

ja

-e

du

ty

-st

er

on

 

-t

sie

ona

es

ono

wir

my

-en

ihr

wy

-t

sie

oni

-en

Sie

Pan/Pani/Państwo – forma grzecznościowaIch mache

du machst

er/sie/es macht


wir machen

ihr macht

sie/Sie machenDo niektórych czasowników, które kończą swój rdzeń samogłoską (t, d, n, m), przykładowo:


 • arbeiten – pracować

 • antworten - odpowiadać

 • warten – czekać

 • zeichnen – rysować

 • bilden – tworzyć

 • baden – kąpać się

 • reden – gadać

 • reiten – jeździć konno

 • rechnen – liczyć

 • atmen – oddychać


   oprócz końcówki odpowiedniej dla danej osoby dodajemy jeszcze e, lecz tylko w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz 2 osobie liczby mnogiej, zatem:
Osoba

Tłumaczenie

Końcówka odpowiednia dla danej osoby

ich

ja

-e

du

ty

-est

er

on

 

-et

sie

ona

es

ono

wir

my

-en

ihr

wy

-et

sie

oni

-en

Sie

Pan/Pani/Państwo – forma grzecznościowaIch arbeite

du arbeitest

er/sie/es arbeitet


wir arbeiten

ihr arbeitet

sie/Sie arbeiten
Czasowniki np. heißen – (nazywać się), kussen - (całować) odmienia się nietypowo, przez to, że rdzeń tego czasownika kończy się na ß - heiß, aby łatwiej było nam wymawiać ten czasownik odmieniony przez osoby, zrezygnowano z dodawania litery s do rdzenia czasownika odmienianego przez 2 i 3 osobę liczby pojedynczej oraz 2 osoby liczby mnogiej.

Osoba

Tłumaczenie

Końcówka odpowiednia dla danej osoby

ich

ja

-e

du

ty

-t

er

on

 

-t

sie

ona

es

ono

wir

my

-en

ihr

wy

-t

sie

oni

-en

Sie

Pan/Pani/Państwo – forma grzecznościowa

Ich heiße

du heißt

er/sie/es heißt


wir heißen

ihr heißt

sie/Sie heißenINNE WYJĄTKI


Niektóre czasowniki odmieniają się nieregularnie, a ich deklinację należy po prostu zapamietać.

Takim czasownikiem jest sein – być
Osoba

Tłumaczenie

Odmiana czasownika sein - być

ich

ja

bin

du

ty

bist

er

on

 

ist

sie

ona

es

ono

wir

my

sein

ihr

wy

seid

sie

oni

sind

Sie

Pan/Pani/Państwo – forma grzecznościowaKolejnym takim czasownikiem jest haben – miećOsoba

Tłumaczenie

Końcówka odpowiednia dla danej osoby

ich

ja

habe

du

ty

hast

er

on

 

hat

sie

ona

es

ono

wir

my

haben

ihr

wy

habt

sie

oni

haben

Sie

Pan/Pani/Państwo – forma grzecznościowa

Czasowniki sein i haben są tzw. czasownikami posiłkowymi. Stosuję się je przy budowaniu czasów np. Perfekt-u lub Plusquamperfekt-u.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u