Partykuły w języku niemieckim

W języku niemieckim używamy partykuł w celu nadania wypowiedzi więcej emocji, wzmocnieniu wypowiedzi, większej ekspresji.


ABER – (ależ) określa zdziwienie, zaskoczenie


Das ist aber teuer. Ależ to jest drogie.


EBEN / HALT – (po prostu, właśnie) – nie ma innej możliwości, tak już jest, wtedy stosujemy eben/halt


Die Kinder sind eben so! Dzieci właśnie takie są!EIGENTLICH – (właściwie) – wyraża zaciekawienie jakimś problemem


Wer ist das eigentlich? Kto to właściwie jest?


EINFACH – (po prostu) – kiedy podajemy w swojej wypowiedzi propozycję rozwiązania


Er erklaert mir das einfach. On po prostu mi to wyjaśni.


DENN – (właściwie) – podkreśla zarzut, zainteresowanie


na, denn nein no, to nie


Was ist denn passiert? Co/Cóż się właściwie stało?


Warum denn? Dlaczegóż to?


Wieso denn nich? Dlaczego by nie?


Wo denn sonst? Gdzieżby indziej?


Was soll das denn? Co to ma właściwie znaczyć?


DOCH – (przecież) – potęguje przyjazną porade, zarzut, doch stosujemy także w pytaniu, gdy oczekujemy przychylnej odpowiedzi, doch możemy zastosować również w odpowiedzi na pytanie, w którym zawarte jest już przeczenie, a my jesteśmy innego zdania


Gehen się doch hin! Wejdźcie Państwo do środka!


Das haettest du mir schon gestern sagen koennen! Mogłeś mi to powiedzieć już wczoraj!


Das ist doch ein gutes Angebot, oder? To dobra propozycja, nieprawdaż?


Willst du nicht schwimmen? Doch, ich will schwimmen. Nie chcesz pływać? Przecież ja chcę pływać.VIELLEICHT – (może/chyba/ależ/być może) – stosujemy vielleicht, gdy wypowiedz ma charakter zachęty, zarzutu, wyraża zdziwienie, zdenerwowanie.


Der Ober hier ist vielleicht unfreundlich! Tutejszy kelner nie jest uprzejmy.


Ich war vielleicht aufgeregt. Ależ byłem wzburzony.


Er ist vielleicht ein Idiot! Ale z niego idiota!


Das ist vielleicht schwer! Ależ to trudne!


MAL – (nie ma konkretnego znaczenia, pochodzi od słówka einmal – raz) stosujemy tę partykułę w celu spotęgowania zachęty, zasugerowania komuś czegoś.


Versuch mal! Spróbuj!


Frag mal den Lehrer! Zapytaj nauczyciela!


Koennten Sienoch mal wiederholen? Mógłby Pan/Pani jeszcze raz powtórzyć?


JA – (przecież) – w zdaniach oznajmujących i wykrzyknikowych, wyraża brak zgody z istniejącym stanem rzeczy, chęć zaprzeczenia


Du kennst ihn ja! Przecież ty go znasz!


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u