Przyimki z biernikiem w języku niemieckim

( PRAEPOSITIONEN MIT AKKUSATIV)


Przyimki, które określają miejsce, do którego dopiero dążymy ( WOHIN?) łączą się z biernikiem.


  • An (nad/na – gdy coś jest w pionie np. na ściane an die Wand) np. Ich fahre ans Meer. Jadę nad morze.


  • Auf (na – gdy coś jest w poziomie) np. Ich stelle die Flasche auf dem Schreibtisch. Kładę butelkę na biurko.


  • Hinter (za) np. Ich gehe hinter die Schule. Idę za szkołę.


  • In (do – środka, do – jakiejś miejscowości, państwa) np. Ich stecke meine Klamotten in die Schublade. Wkładam moje drobiazgi do szuflady.


  • Neben (obok) np. Meine Frau setzte sich neben meine Mutter. Moja żona usiadła obok mojej matki.


  • Ueber (nad) np. Ich haenge mein Bild ueber mein Bett. Wieszam mój obraz obok mojego łóżka.


  • Unter (pod) np. Mein Hund floch unter das Bett. Mój pies uciekł pod łóżko.


  • Vor (przed) np. Ich stelle der Tisch vor das Sofa. Ustawie stół przed sofą.


  • zwischen (między) np. Ich stelle mein Bett zwischen zwei Schraenkschen. Ustawie moje łóżko między dwiema szafeczkami.


  • um (wokół) np. Die Katze laeuft um das Haus. Kot biega wkoło domu.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u