Przyimki z celownikiem w języku niemieckim

( PRAEPOSITIONEN MIT DATIV)


Przyimki, które określają miejsce, w którym znajduje się dana rzecz, osoba, łączą się z celownikiem.


  • An (nad/na – gdy coś jest w pionie np. na ściane an die Wand) np. Das Bild haengt an der Wand. Obraz wisi na ścianie.


  • Auf (na – gdy coś jest w poziomie) np. Der Teller liegt auf dem Tisch. Talerz leży na stole.


  • Hinter (za) np. Mein Haus befindet sich hinter dem Rathaus. Mój dom znajduje się za ratuszem.


  • In (do – środka, do – jakiejś miejscowości, państwa) np. Gestern war ich in der Stadt. Wczoraj byłam w mieście.


  • Neben (obok) np. Mein Kuli liegt neben meinem Heft. Mój długopis leży obok mojego zeszytu.


  • Ueber (nad) np. Dein Bild hing ueber der Kommode. Twój obraz wisiał nad komodą.


  • Unter (pod) np. Meine Klamotten sind unter meinem Bett. Moje rzeczy są pod moim łóżkiem.


  • Vor (przed) np. Niemand stand vor mir. Nikt przede mną nie stał


  • zwischen (między) np. Der Schrank steht zwischen dem Bett und dem Tisch. Szafa stoi między łóżkiem a stołem.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u