Rodzajniki

(DER ARTIKEL)


Jak wiemy wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim piszemy wielka litera. Oprócz tego przed każdym rzeczownikiem stoi rodzajnik.


! wyjątek – rzeczownik jest bez rodzajnika (rodzajnik zerowy) w przypadku, gdy występuje:

  • w postaci idiomów np. Kri tik üben (krytykować)

  • Przed wyrazami Herr (Pan), Frau (Pani)

  • przed znaczna większością nazw państw, miast

  • przed rzeczownikami, które określają surowiec

  • przed zawodem

  • przed narodowością

  • przed określeniem ilości, miary, wagi, po liczebnikach głównych

  • po wyrazach viel (dużo), wenig (mało), etwas (trochę)Możemy rozróżnić rodzajniki nieokreślone i rodzajniki nieokreślone.


RODZAJNIK NIEOKRESLONY (Der unbestimmte Artikel)


Ma on zastosowanie, gdy mówimy o rzeczowniku po raz pierwszy, jest on bliżej nieznany nam, mamy zamiar dopiero później szczegółowiej go opisywać.Liczba pojedyncza (Singular)

Liczba mnoga (Plural)

(r. męski) ein

 

----------------------------------------------------------

 

(r. żeński) eine

(r. nijaki) ein


Nalepy zapamiętać, ze rodzajnik nieokreślony w liczbie mnogiej nie występuje.


Przykłady


Das ist ein Buch. To jest książka.

Das sind Bücher. To są książki.


Rodzajniki nieokreślone nie poddają się tłumaczeniu.


RODZAJNIK OKREŚLONY (Der bestimmte Artikel)


Tego rodzajnika używamy, gdy po raz kolejny mówimy o rzeczowniku. Jest on już nam znany, mówiliśmy o nim w poprzednim zdaniu, a teraz chcemy opisać go bliżej.


Liczba pojedyncza (Singular)

Liczba mnoga (Plural)

(r. męski) der

 

die

(r. żeński) die

(r. nijaki) dasPrzykłady


Das Buch ist sehr interessant. Książka jest bardzo interesująca.

Die Bücherind sehr interessant. Książki są bardzo interesujące.


Również rodzajników określonych nie tłumaczymy.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u