Różnice w użyciu SCHAFFEN
W języku niemieckim występuje pewien problematyczny czasownik „schaffen”

„Schaffen” ma dwa zasadnicze znaczenia, a zależy to od tego, czy występuje on jako czasownik słaby, czy jako czasownik mocny.


  1. Schaffen oznacza tworzyć.

     

    W tym przypadku jest czasownikiem mocnym ( schafft, schuf, hat geschaffen.)


Przykład:


Munch hat das Gemälde „Schrei” geschaffen.


Munch stworzył obraz pt Krzyk.


  1. W drugim wypadku czasownik schaffen jest słaby (schafft, schaffte, hat geschafft)

    Oznacza udać się, zakończyć jakąś pracę z sukcesem, w mowie potocznej także pracować.


Przykłady:


Er hat dieses Projekt entlich geschafft.


Er schafft Tag für Tag um Geld zu verdienen.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u