Rzadko używane przyimki w języku niemieckim

( SELTEN GEBRAUCHTE PRÄPOSITIONEN)


  • laut (według np. jakiś badań, jakiejś wypowiedzi, jak podaje) + Genitiv, +Dativ, czasami z rzeczownikiem bez rodzajnika.

Laut Werbung kostet dieser Saft nur 2 euro.

(Według reklamy ten sok kosztuje tylko 2 euro)  • per (przez coś) + A, rzeczownik bez rodzajnika.

Ich kann per Internet telefonieren.

(Mogę telefonować przez internet.)  • pro ( dla każdej, za każdy) + A, + rzeczownik bez rodzajnika

In diesem Hotel musst du 20 euro pro Tag bezahlen.

(W tym hotelu musisz zapłacić 20 euro za dzień)  • zuliebe (aby spelnic czyjeś życzenie) + Dat

Er hat seiner Frau zuliebe auf die Fahrt verzichtet.

(Ze względu na swoją żonę zrezygnował z wyjazdu.).


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u