Rzeczowniki złożone

(ZUSAMMENGESETZTE SUBSTANTIVE)


Często zastanawiamy się, dlaczego rzeczowniki w języku niemieckim są takie długie. Mało kto wie, że każdy z nas może spontanicznie ułożyć zbitek wyrazów i będzie on poprawny. Rzeczowniki te szczegółowo opisują zastaną rzeczywistość w jak najmniej skomplikowany sposób.


Jak utworzyć rzeczownik złożony?

   

 • 1. Głównym wymogiem jest to, że ostatni wyraz musi być rzeczownikiem. Jego rodzajnik jest rodzajnikiem rzeczownika złożonego.


np. der Lehrer – nauczyciel die Mathe – matematyka

der Mathelehrer – nauczyciel matematyki2. pierwszy wyraz może być przymiotnikiem, rzeczownikiem lub nawet czasownikiem


np. wohnen – mieszkać das Zimmer – pokój

das Wohnzimmer – salon


alt – stary das Papier – papier

das Altpapier – makulatura


jak pewnie zauważyłeś zbitek wyrazów nie jest dosłownym tłumaczeniem poszczególnych dwóch wyrazów.


 1. Czasami aby lepiej było nam wymawiać dany rzeczownik złożony, dwa rzeczowniki mogą być połączone literą s lub n, np.

  die Geburt – narodziny der Tag – dzień

   der GeburtStag – urodziny


 1.  
  1.  
   1. Rzeczowniki złożone mogą powstawać nawet z więcej niż 2 wyrazów


np. die Geburt – narodziny der Tag – dzień die Party – impreza

die GeburtStagSparty – impreza urodzinowa


- zasada tworzenia rzeczowników złożonych z więcej niż 2 wyrazów jest taka jak dla rzeczowników złozonych z 2 wyrazów


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u