Stopniowanie przymiotników

W języku niemieckim możemy stopniować przymiotniki, tak jak w języku polskim. Zachodzi to według określonych reguł, od których oczywiście są wyjątki.


Są trzy stopnie:


 • stopień równy (der Positiv)

 • stopień wyższy (der Komparativ)

 • stopień najwyższy (der Superlativ)STOPIEŃ RÓWNY


Przymiotnik, użyty w tym stopniu mówi nam, że rzeczy mają identyczną cechę, np. są tak samo duże. Przy porównaniu takich rzeczy przeważnie stosuje się jedną z dwóch konstrukcji zdania

 1. ...so …..(przymiotnik w stopniu równym)......wie...

  np. Er ist so groß wie ich. On jest tak samo wysoki jak ja.

 2. ...genauso....(przymiotnik w stopniu równym)....wie...

  np. Du bist genauso nett wie Silke. Jesteś tak samo miła jak Silke.STOPIEŃ WYŻSZY


Tworzymy poprzez dodanie końcówki -er do przymiotnika w stopniu równym np.


schnell-szybki

schneller – szybszy


!wyjątek!


Aby lepiej wymawiać przymiotniki dunkel (ciemny) i teuer (drogi) w stopniu wyższym, tracą one środkową literę e


dunkel – dunkler

teuer – teurer


W zdaniu tworzy konstrukcje z wyrazem als (niż)Mein Zimmer ist dunkler als Silkes Zimmer. Mój pokój jest ciemniejszy niż pokój Silke.


STOPIEŃ NAJWYŻSZY


Tworzymy przez dodanie do przymiotnika w stopniu równym końcówki – sten lub esten

oraz wyrazu am np. am schnellsten – najszybszy


Istnieją trzy zasadnicze grupy przymiotników, każdy przymiotnik z danej grupy stopniuje się wedle określonych zasad.
1. STOPNIOWANIE NIEREGULARNE

Przymiotniki w każdym stopniu odmieniają się inaczej. Należy je po prostu zapamiętać.


Są to:

 • hoch – wysoki (w odniesieniu do budynków)

 • gern – chętnie

 • gut – dobry

 • viel – dużoStopień

przymiotnik

tłumaczenie

równy

hoch

wysoki

wyższy

höher

wyższy

najwyższy

Am höchsten

najwyższyStopień

przymiotnik

tłumaczenie

równy

gern

chętnie

wyższy

lieber

chętniej

najwyższy

Am liebsten

najchętniejStopień

przymiotnik

tłumaczenie

równy

gut

dobry

wyższy

besser

lepszy

najwyższy

Am besten

najlepszyStopień

przymiotnik

tłumaczenie

równy

viel

dużo

wyższy

mehr

więcej

najwyższy

Am meisten

Najwięcej 1. STOPNIOWANIE Z PRZEGŁOSAMI


Przymiotniki krótkie, jednosylabowe stopniują się wedle głównej zasady jednak ich samogłoska (a, u, o) otrzymuje przegłos.


Są to następujące przymiotniki:

 • alt – stary

 • dumm – głupi

 • groß – duży

 • jung – młody

 • kurz – krótki

 • klug – mądry

 • lang – długi

 • stark – silny


Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

alt

älter

Am ältesten

dumm

dümmer

Am dümmsten

groß

größer

Am größten

jung

jünger

Am jüngsten

kurz

kürzer

Am kürzesten

klug

klüger

Am klügsten

lang

länger

Am längsten

stark

stärker

Am stärkstenSTOPNIOWANIE REGULARNE


Według wyżej wymienionych reguł.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u