Słownictwo - Liczebniki porządkowe

(ORDINALIA – ORDNUNGSZAHLEN)


Używamy ich, gdy chcemy powiedzieć która z kolei jest dana rzecz np. który jest dzień miesiąca.


Odpowiadają na pytania „Wievielte?” Który/Która/Które?Jak otworzyć liczebnik porządkowy?


Liczebniki porządkowe tworzymy od liczebników głównych.


Aby utworzyc liczebniki porządkowe od 1-19 należy dodać do liczebnika głównego końcówkę -te.


Liczebniki porządkowe od liczebników głównych 1, 3, 7, 8 stanowią wyjątki.

1.

eins

erste

2.

zwei

zweite

 

3.

drei

dritte

 

4.

vier

vierte

 

5

fünf

fünfte

 

6.

sechs

sechste

 

7.

sieben

siebte

 

8.

acht

achte

 

9.

neun

neunte

 

10.

zehn

zehnte

 

11.

elf

elfte

 

12.

zwölf

zwölfte

 

13.

dreizehn

dreizehnte

 

14.

vierzehn

vierzehnte

 

15.

fünfzehn

fünfzehnte

 

16.

sechzehn

sechzehnte

 

17.

siebzehn

siebzehnte

 

18.

achtzehn

achtzehnte

 

19.

neunzehn

neunzehnte


Aby utworzyć liczebniki porządkowe od liczebników głównych od 20 należy dodać końcówkę -ste.20

zwanzig

zwanzigste

 

21

einundzwanzig

einundzwanzigste

 

22

zweiundzwanzig

zweiundzwanzigste

 

30

dreißig

dreißigste

 

100

hundert

hundertste

 

150

hunderfünfzig

hunderfünfzigste

 

500

fünfhundert

fünfhunderste


503

fünfhundertzwanzig

fünfhundertzwanzigste1000

tausend

tausendste


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u