Słownictwo - Nazwy mieszkańców krajów

Kraj (Land)

Nazwa kraju po niemiecku

Mieszkaniec tego kraju – r. męski

Mieszkaniec tego kraju – r. żeński

Mieszkaniec tego kraju – l. mnoga

Polska

Polen

Pole

Polin

Polen

Hiszpania

Spanien

Spanier

Spanierin

Spanier

Portugalia

Portugal

Portugiesse

Portugiesin

Portugiesen

Argentyna

Argentinien

Argentinier

Argentinierin

Argentinier

Chiny

China

Chinese

Chinesin

Chinesen

Sudan

Der Sudan

Sudanese

Sudanesin

Sudanesen

Niemcy

Deutschland

Deutsche

Deutsche

Deutschen

Irlandia

Irland

Ire

Irin

Iren

Izrael

Israel

Israeli

Israeli

Israelis

Pakistan

Pakistan

Pakistani

Pakistani

Pakistanis

Chile

Chile

Chilese

Chilenin

Chilenen

Brazylia

Brasilien

Brasilianer

Brasilianerin

Brasilianer

Węgry

Ungary

Ungar

Ungarin

Ungaren

Rosja

Russland

Russe

Russin

Russer

Rumunia

Rumunien

Rumenier

Rumenierin

Rumenien

Austria

Österreich

Österreicher

Österreicherin

Österreicher

Szwajcaria

Die Schweiz

Schweizer

Schweizerin

Schweizer

Holandia

Holland

Hollender

Hollenderin

Hollender

Wielka Brytania

Groß Brittanien

Britte

Brittin

Britten


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u