Słownictwo - Określenie czasu
Jeżeli chcemy zapytać o godzinę wystarczy zadać jedno z dwóch standardowych pytań.


Wie spät ist es?

Wie viel Uhr ist es?


Oba pytania tłumaczymy „Która jest godzina?”


Aby pytanie było bardziej uprzejme, możemy dodać wyrażenie „Entschuldigen Siebitte,...”


Entschuldigen Siebitte, wie spät ist es?/wie viel Uhr ist es?

Przepraszam bardzo, która jest godzina?


Wiemy już jak zapytać o godzinę, ale jak odpowiedzieć na tak postawione pytanie?


PEŁNE GODZINY


Es ist zwei (Uhr). Jest druga.

Es ist eins. Jest pierwsza.


WPÓŁ DO


Es ist halb drei. Jest wpół do trzeciej.

Es ist zwei Uhr dreißig. Jest 14.30.


KWADRANS – VIERTEL


Es ist Viertel nach vier. Jest kwadrans po czwartej.

Es ist Viertel vor elf. Jest kwadrans do jedenastej.


PO


Es ist zehn (Minuten) nach sieben. Jest dziesięć minut po siódmej.ZA


Es ist vier (Minuten) vor zehn. Jest za cztery minuty dziesiąta.


PORY DNIA


am Morgen/morgens – rano

am Vormittag/vormittas – przedpołudniem

am Mittag/mittags – w południe

am Nachmittag/nachmittag – popołudniu

am Abend/abends – wieczorem

in der Nacht – w nocy

in der Mitternacht – o północy


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u