Słownictwo - Zdania z podwójnym spójnikiem

W języku niemieckim często w celu urozmaicenia naszej wypowiedzi używamy tzw. podwójnych spójników.Są to:

 • entweder... oder, (albo … albo)

   

 • einerseits ...andererseits, (z jednej strony … z drugiej strony)

   

 • nicht nur ... sondern auch, (nie tylko … lecz także)

   

 • sowohl ... als auch, (zarówno … jak też)

   

 • weder ... noch, (ani … ani)

   

 • zwar ... aber, (wprawdzie … ale)PRZYKŁADY ICH UŻYCIA W ZDANIU


Ich trinke entweder Cola oder Wasser.


(Wypiję albo Colę albo wodę.)


Einerseits ist er schon 18 Jahre alt, andererseits ist er noch sehr kindisch.


( Z jednej strony on ma już 18 lat, z drugiej jest jeszcze bardzo dziecinny).


Silke ist nicht nur nett und symphatisch, aber auch sehr hilfsbereit.


(Silke jest nie tylko miła i sympatyczna, ale też bardzo pomocna).


Sowohl am Morgen als auch in der Nacht darfst du mich anrufen.


(Zarówno rano jak i w nocy możesz do mnie zadzwonić).


Er hat weder Zeit noch Geld.


(On nie ma ani czasu ani pieniędzy).


Zwar war ich schon sicher, aber ich musste noch fragen.


(Wprawdzie byłam już pewna, ale musiałam jeszcze zapytać)


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u