Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli, którzy chcą umieścić swoja publikację w serwisie www.zdamy.pl. Publikacja powinna być przygotowana w formacie PDF. Plik nie powinien być większy niż 2MB.
W celu umieszczenia publikacji na stronie www.zdamy.pl prosimy zapoznać się z REGULAMINEM dodawania publikacji oraz następnie wypełnić poniższy formularz (należy dołączyć plik z publikacją oraz wypełnić pole dotyczące adresu e-mail - w przeciwnym wypadku wiadomość nie zostanie wysłana):
Podaj imię, nazwisko:
Podaj hasło, na podstawie którego będziesz mógł modyfikować i kasować swoje publikacje:
Podaj swój adres e-mail:
Czy Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko mają być wydoczne pod publikacją nadesłaną przez Ciebie na stronie? Tak Nie
Podaj przedmiot, którego publikacja dotyczy:
Podaj swój adres zamieszkania:
Podaj miejsce swojej pracy (nie wymagane):
Podaj tytuł publikacji:
Zapoznałem(-łam) się z REGULAMINEM dodawania publikacji na stronie www.zdamy.pl i w pełni go akceptuję.
Oświadczam, że dysponuję pełnią praw autorskich do przesyłanej publikacji, nie naruszam tą publikacją praw osób trzecich i chcę umieścić ją na stronie www.zdamy.pl wraz z informacjami zgodnymi z powyższym formularzem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby serwisu zdamy.pl.
Publikacja ukaże się na stronie pod warunkiem zaznaczenia trzech pierwszych oświadczeń.
Po zaakcpetowaniu treści formularza przez moderatora, publikacja ukaże się na stronie www.zdamy.pl. W razie pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy (materialy@zdamy.pl).
Czy chcesz mieć wystawione zaświadczenie o publikacji w serwisie www.zdamy.pl?
Wybierz plik z publikacją:

COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - MATEMATYKA, PROGRAMY MATEMATYCZNE stat4u