Regulamin umieszczania publikacji w serwisie internetowym zdamy.pl

 1. Firma ERIM nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, umieszczanych w serwisie zdamy.pl
 2. Odpowiedzialność za treść publikacji ponoszą osoby, które je dodają
 3. Nie zamawianych publikacji nie zwracamy
 4. Serwis zdamy.pl nie pobiera żadnych opłat za umieszczanie publikacji
 5. Publikacje edukacyjne, przeznaczone do umieszczenia w serwisie zdamy.pl zostaną w nim umieszczone, po zaakceptowaniu ich treści przez moderatora serwisu
 6. Moderator serwisu zdamy.pl, może bez podania przyczyn odstąpić od umieszczenia publikacji w serwisie zdamy.pl
 7. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza, publikacja zostanie umieszczona w serwisie zdamy.pl (po uprzedniej akceptacji przez moderatora) w ciągu kilku dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza, chyba że ukaże się informacja na stronie, iż z określonych przyczyn działalność danego działu strony jest zawieszona
 8. Osoby, które umieszczają publikacje edukacyjne w serwisie zdamy.pl, zachowują pełnię praw autorskich do tych publikacji
 9. Osoby, które chcą umieścić publikacje edukacyjne w serwisie zdamy.pl muszą posiadać pełnię praw autorskich do tych materiałów, umieszczenie tych materiałów w serwisie odbywa się na odpowiedzialność osób ich dostarczających
 10. Chęć modyfikacji lub skasowania istniejącej publikacji musi być wyrażona poprzez list e-mail na adres materialy@zdamy.pl, w liście tym należy wskazać, które dane powinny być zmienione lub nakazać skasowanie publikacji
 11. Modyfikacja lub skasowanie publikacji nastąpi w ciągu kilku dni od daty otrzymania listu e-mail o odpowiedniej treści, chyba że ukaże się informacja na stronie, iż z określonych przyczyn działalność danego działu strony jest zawieszona
 12. Publikacje edukacyjne mogą być usunięte ze strony serwisu zdamy.pl bez podanaia przyczyny, w dowolnym czasie
 13. Treść publikacji musi być zgodna z polskim prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami, które obowiązują w Polsce
 14. Publikacja może mieć więcej niż jednego autora
 15. Publikacja powinna być przygotowana w formacie PDF
 16. Publikacje należy dodawać za pomocą oformularza pod adresem: http://www.zdamy.pl/design/formpublikacje.php
 17. Osoba, której publiakcja ukaże się w serwisie zdamy.pl ma prawo do zaświadczenia o tym fakcie. Na życzenie autora wystawiane jest zaświadczenie (w formacie PDF), które przesyłane jest autorowi dorgą mailową
 18. Ewentualne reklamacje powinny być składane pisemnie na adres siedziby firmy ERIM (podany w zakładce Kontakt), reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty jej wpłynięcia, o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie
 19. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji handlowej przez firmę ERIM (w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla wewnętrznych celów serwisu zdamy.pl (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 133 poz. 883). W osobnym liście e-mail Użytkownik może zażądać zmiany, bądź usunięcia jego osoby z bazy danych serwisu zdamy.pl
 20. Regulamin obowiązuje od dnia jego zamieszczenia w serwisie zdamy.pl