Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
WWW: www.dwspit.pl
E-mail: sekretariat@dwspit.pl
Adres: 59-101 Polkowice ul. Skalników 6b.
Telefon: (076) 746 53 53, 746 53 51.
Fax: (076) 746 53 52.
Data powstania: 08 stycznia 2002r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • kierunek: informatyka - kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera;
 • kierunek: stosunki międzynarodowe - kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
Tryby prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny;
 • niestacjonarny.
Opis szkoły:

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki jest niepaństwową uczelnią zawodową, działającą w oparciu o wpis do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 91. Fundatorem szkoły jest Gmina i Powiat Polkowice, które to instytucje gwarantują szkole wsparcie oraz stabilną przyszłość. Zaangażowanie władz samorządowych i umieszczenie Uczelni w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego zapewnia DWSPiT długi i dynamiczny rozwój.
Doświadczona kadra naukowo - dydaktyczna Uczelni wywodzi się z najlepszych ośrodków akademickich Polski oraz międzynarodowych przedsiębiorstw.
DWSPiT oferuje swoim studentom atrakcyjny system pomocy materialnej. Na podstawie osiąganych dochodów lub wyników w nauce Uczelniana Komisja Stypendialna przyznaje następujące stypendia (wypłacane przez 10 miesięcy):
 • stypendium socjalne - do 270 zł;
 • stypendium na wyżywienie - do 50zł;
 • stypendium mieszkaniowe - przyznawane studentom stacjonarnym spoza Gminy Polkowice - do 50 zł;
 • stypendium specjalne dla studentów - mieszkańców Gminy Polkowice - do 200 zł;
 • stypendium za wyniki w nauce - przyznawane w wysokości zależnej od uzyskanych wyników w ostatnim roku akademickim - do 500 zł;
 • stypendium motywacyjne dla studentów - mieszkańców Gminy Polkowice - przyznawane w wysokości zależnej od uzyskanych wyników w ostatnim roku akademickim - do 400 zł;
 • stypendium za wyniki w sporcie - do 350 zł;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych - do 300 zł;
 • zapomoga w sytuacjach losowych, np.: choroba, utrata pracy przez członka rodziny lub samego studenta - do 400 zł na semestr.
Uczelnia posiada nowoczesny obiekt dydaktyczny wyposażony w laboratoria informatyczne, miernictwa oraz językowe.
W 2007 roku DWSPiT oddała do użytku nową bibliotekę i czytelnię wirtualną.
Dodatkowe atuty:

 • bezpłatne studia dzienne na pierwszym roku dla wszystkich;
 • przyjęcia bez egzaminów wstępnych;
 • doświadczona kadra naukowo - dydaktyczna;
 • nowoczesny obiekt dydaktyczny;
 • rozbudowany program języków obcych oraz zajęć sportowych;
 • nowa biblioteka oraz czytelnia wirtualna;
 • doskonałe warunki rozwoju;
 • nowoczesne środki dydaktyczne;
 • przyjazna atmosfera;
 • bogaty system stypendialny;
 • kontynuacja studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim lub uczelniach wrocławskich;
 • możliwość znalezienia ciekawej pracy po studiach poprzez wyjątkowa ofertę praktyk zawodowych w firmach LSSE.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Uczelnia prowadzi ogólnodostępne kursy językowe oraz komputerowe.
Przy Uczelni działa Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oferujący słuchaczom szereg ciekawych zajęć w sekcjach:
 • informatycznej,
 • turystycznej,
 • kulturalnej
 • językowej.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u