Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
WWW: www.swps.pl
E-mail: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
Adres: 50-357 Wrocław ul. Grunwaldzka 98.
Telefon: (071) 327 08 63.
Fax: (071) 327 08 63.
Rok powstania: 2004r.
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne Specjalności:
 • dziennikarstwo
 • komunikowanie międzykulturowe
 • Corporate Identity i Public Relations Psychologia,
jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) Specjalności:
 • psychologia społeczna
 • psychologia kliniczna
 • psychologia rehabilitacji
 • psychologia zarządzania i marketingu
Tryby prowadzenia zajęć:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne - niestacjonarne Psychologia - stacjonarne - niestacjonarne
Opis szkoły:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu powstała w 2004 roku. Uczelnia charakteryzuje się wysokim poziomem dydaktycznym. Kadrę Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu tworzą wybitni polscy profesorowie. Staramy się, aby proponowany przez nas model kształcenia nie odbiegał od najlepszych światowych wzorców.
Dodatkowe atuty:

 • najlepsza Psychologia w Polsce w ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia dla Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wrocławiu
 • uczelnia otrzymała już prawo do nadawania stopni naukowych doktora w zakresie psychologii (2002 r.), kulturoznawstwa (2007 r.) i socjologii (2008 r.), a ponadto pozwolenie na przeprowadzanie przewodów habilitacyjnych w zakresie psychologii (2005 r.)
 • uczelnia Przyjazna Studentom - nagroda parlamentu Studentów RP (2005r.)
 • ranking Szkół Wyższych Perspektywy / Rzeczpospolita - maj 2008: Najbardziej prestiżowa uczelnia niepubliczna, II miejsce wśród magisterskich uczelni niepaństwowych
 • Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne (2007-2008)
 • wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych m.in. pięciokrotne zdobycie "Złotego Indeksu" tygodnika Wprost
 • Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu został wpisany na listę jednostek szkolących w dziedzinie psychologii klinicznej przygotowaną przez Ministra Zdrowia
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia podyplomowe Kierunki:
 • Psychologia w Firmie i Życiu Społecznym
 • Akademia Mediatora
 • Zarządzanie Potencjałem Pracowników
 • Zarządzanie Kadrami
 • Psychologia śledcza
 • Diagnoza kliniczna i psychoterapia
 • Studium przekładu
 • Kultura obrazu w mediach i reklamie
 • Europejska dyplomacja prewencyjna
 • Psychologia w edukacji
 • Psychologia w pracy socjalnej
 • Metodologia w pracy psychologa praktyka
 • Master class of managemant oraz Specjalizacja w psychologii klinicznej dla osób posiadających 1 stopień specjalizacji


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u