Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Handlowa
WWW: www.handlowa.eu
E-mail: rekrutacja@handlowa.eu
Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 14.
Telefon: 71 333 11 07.
Fax: 71 333 11 02.
Rok powstania: 1997r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Studia licencjackie na kierunkach:
 • zarządzanie,
 • ekonomia,
 • europeistyka,
 • turystyka i rekreacja,
 • informatyka i ekonometria.
Studia magisterskie na kierunku: zarządzanie.
Bogata oferta studiów podyplomowych.
Tryby prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny;
 • niestacjonarny.
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu powstała z inicjatywy Ireny Tomys, która - jako prezes Zarządu Spółki Polsko-Niemieckiego Instytutu Nauki w Językach Obcych "die Sprachwerkstatt" - na początku 1995 r. przedstawiła partnerom niemieckim projekt utworzenia prywatnej uczelni ekonomicznej. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem i wkrótce rozpoczęto proces budowania Uczelni od podstaw. Irena Tomys i Hubert Tietz (przedstawiciel spółki niemieckiej Privates Institut für Kommunikation Wirtschaft und Sprache GmbH z Paderborn) stali się liderami projektu założycielskiego Szkoły. Spotkali się z wieloma profesorami polskich i zagranicznych szkół wyższych, przedstawicielami życia gospodarczego oraz pracodawcami. W połowie 1995 r. Zarząd Spółki zwrócił się do dr hab. Grażyny Światowy, profesora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z propozycją opracowania szczegółowej koncepcji Szkoły i objęcia w niej funkcji rektora. Postanowiono, że WSH stworzy ambitną, wyróżniającą się spośród innych szkół wyższych ofertę programową na kierunku Zarządzanie i marketing. W programie kształcenia szczególną uwagę zwrócono na nauczanie dwóch języków obcych w znacznie poszerzonym wymiarze godzin, organizowanie praktyk zawodowych oraz staży w firmach i uczelniach zagranicznych.
Dodatkowe atuty:

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to: pięć kierunków studiów, 3,5 tys. studentów, rozległe kontakty zagraniczne, uprawnienia magisterskie, studia podyplomowe, studia międzynarodowe. Prestiżowe wyróżnienia: Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" (2008) nadany przez Akademickie Centrum Informacyjne. Dolnośląski Klucz Sukcesu - wyróżnienie przyznane Wyższej Szkole Handlowej jako jedynej uczelni niepublicznej, dla najlepszej dolnośląskiej instytucji edukacyjnej w maju 2006 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy - wyróżnienie przyznane Wyższej Szkole Handlowej jako jedynej uczelni niepublicznej przez władze Województwa Dolnośląskiego w listopadzie 2006 r. Dowód wiarygodności i siły przedsiębiorstwa, które podnosi rangę regionu oraz jest wizytówką nowoczesności. Współpraca zagraniczna: stypendia w ramach programu Socrates-Erasmus na kilkumiesięczne studia w uczelniach partnerskich (Niemcy, Dania, Belgia, Finlandia, Holandia, Hiszpania, Węgry, Bułgaria, Turcja, Grecja, Wielka Brytania, Włochy, Czechy, Portugalia, Litwa, Słowacja, Francja, Irladnia), międzynarodowe konferencje i seminaria, wykłady gościnne pracowników z zagranicznych uczelni (Belgia, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Luksemburg), dodatkowy dyplom - Wyższej Szkoły Handlowej i Berufsakademie w Riesa (Niemcy), oferta dla najlepszych studentów zarządzania, organizacja i prowadzenie studiów międzynarodowych w języku angielskim, dla studentów zagranicznych i studentów Wyższej Szkoły Handlowej. Języki obce. Priorytetem dla Wyższej Szkoły Handlowej jest dobrze wykształcony absolwent, poruszający się po całym świecie bez kompleksów. Przez pierwsze dwa lata studenci uczą się dwóch języków: angielskiego i niemieckiego (8 godzin w tygodniu). Istnieje możliwość uzyskania certyfikatów językowych. Uczelnia ma prawo do wydawania Europejskich Certyfikatów Językowych TELC, jest też oficjalnym Centrum Egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (LCCIEB). Naukowe koła studenckie: Menedżerowie Europy Handlu i Zarządzania Turystyki Marketingu. Doskonałe warunki. Wyższa Szkoła Handlowa zapewnia swoim studentom doskonałe warunki do nauki i wypoczynku. Na powierzchni 5.5 tys. m kw. w budynku przy ul. Fabrycznej 14, studenci mają do dyspozycji nowocześnie urządzone i świetnie wyposażone sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria oraz bibliotekę z czytelnią. Na terenie Uczelni jest też klimatyczny i przestronny Klub "Arkadia" z barem.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

 • Menedżer HR NOWOŚĆ!
 • Coaching w biznesie NOWOŚĆ!
 • E - handel NOWOŚĆ!
 • Animator rekreacji NOWOŚĆ!
 • Menedżer we współczesnym przedsiębiorstwie NOWOŚĆ!
 • Marketing i komunikacja w biznesie międzynarodowym NOWOŚĆ!
 • Projektowanie i programowanie aplikacji internetowych NOWOŚĆ!
 • Sponsoring sportowy NOWOŚĆ!
 • Przedsiębiorczość i biznes NOWOŚĆ!
 • Doradca zawodowy na europejskim rynku pracy NOWOŚĆ!
 • Administrator infrastruktury informatycznej NOWOŚĆ!
 • Projektowanie i redagowanie serwisów internetowych NOWOŚĆ!
 • Certyfikowany Project Manager
 • Zarządzanie projektami (Project Management)
 • Zarządzanie kontraktami na inwestycje
 • Finanse i sprawozdawczość w projektach dofinans. z UE
 • Marketing i sprzedaż
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa
 • Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
 • Pozyskiwanie eurofunduszy
 • Zarządzanie apteką

 • COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u