Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa IM. ANGELUSA SILESIUSA w Wałbrzychu
WWW: www.pwsz.com.pl
E-mail: pwsz@pwsz.com.pl
Adres: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych.
Telefon: 074 641 92 00, 074 641 92 01.
Fax: 074 641 92 02.
Rok powstania: 1999r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 1. Politologia (studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne) marketing polityczny służby publiczne publicystyka radiowo-telewizyjna
 2. Administracja (studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne) administracja publiczna
 3. Pedagogika (studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika resocjalizacyjna pedagogika z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną terapia pedagogiczna
 4. Filologia (studia I stopnia licencjackie, stacjonarne) język niemiecki język niemiecki poziom początkowy język angielski
 5. Filologia polska (studia I stopnia licencjackie, stacjonarne) redaktor-edytor język mediów i komunikacji społecznej menedżer kultury
 6. Turystyka i rekreacja (studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne) animacja czasu wolnego i rekreacji geoturystyka obsługa turystyczna imprez sportowych turystyka historyczna i archeologiczna przewodnictwo i pilotaż turystyka uzdrowiskowa
 7. Logistyka (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 8. Architektura krajobrazu* (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne) * Kierunek, na który zostanie przeprowadzona rekrutacja po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tryby prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny;
 • niestacjonarny.
Opis szkoły:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - jest samodzielną i nowoczesną uczelnią. Prowadzimy studia wyższe pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie oraz 3,5-letnie inżynierskie). Dostrzegając dynamiczny rozwój Wałbrzycha i okolic urozmaicamy wciąż ofertę edukacyjną, która jest dostosowywana na bieżąco do potrzeb regionu i lokalnego środowiska. Uczelnia bada potrzeby regionu i realne możliwości lokalnego rynku pracy, dba o to, aby proponowane kierunki i specjalności były atrakcyjne zarówno dla kandydatów, jak i przyszłych pracodawców. Oferujemy 20 atrakcyjnych specjalności na studiach licencjackich i inżynierskich. Zapewniamy kształcenie na wysokim poziomie prowadzone przez wybitnych specjalistów oraz doskonałych wykładowców. Naszą misją jest wykształcenie absolwenta, który dzięki wykształceniu teoretycznemu i wiedzy praktycznej odnajdzie się na trudnym rynku pracy. Dlaczego warto u nas studiować? Jesteśmy największą samodzielną uczelnią publiczną w regionie wałbrzyskim. Naszym priorytetem jest jakość i wysoki poziom kształcenia, kadra dydaktyczno-naukowa PWSZ to wybitni dydaktycy o bogatym dorobku naukowym, którzy swoją pasję zawodową realizują w naszej uczelni.
Dodatkowe atuty:

najważniejsze informacje o uczelni: kierunki powadzone w naszej uczelni posiadają pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W swoich raportach PKA podkreślała wysoki poziom kształcenia, idealne warunki, jakie oferujemy naszym studentom, solidny system stypendialny oraz bogatą ofertę zajęć sportowych. Umowy partnerskie z kilkoma uczelniami zagranicznymi dają naszym studentom możliwość udziału w programie Erasmus na znanych europejskich uczelniach. Zapewniamy naszym studentom naukę języków obcych na wszystkich kierunkach studiów. Wykłady, warsztaty i seminaria w języku angielskim lub niemieckim na wybranych kierunkach są u nas standardem. Jesteśmy jedną z najbardziej usportowionych uczelni na terenie Dolnego Śląska, a nasi studenci odnoszą liczne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych. Zapewniamy naszym studentom możliwość rozwoju swoich zainteresowań i pasji w licznych kołach naukowych. Studenci mogą nabierać doświadczenia dziennikarskiego w trakcie prac we własnej telewizji TV Zamkowa oraz w studenckiej gazecie "Humanistyczna Jazda". Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej. Studia w naszej uczelni zapewniają profesjonalne wykształcenie i wymierne korzyści, dając zarazem pełnię satysfakcji i radość ze studiowania!
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

nasza Uczelnia prowadzi nabór na następujące kierunki studiów podyplomowych:
 • Studia podyplomowe kwalifikacyjne (trzysemestralne): metodyka nauczania historii, socjoterapia, oligofrenopedagogika, bibliotekoznawstwo z biblioterapią, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, w zakresie kwalifikacji pedagogicznych, historia najnowsza i wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne
 • Studia podyplomowe doskonalące (dwusemestralne): organizacja i zarządzanie oświatą, administracja europejska, public relations, samorząd terytorialny, finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u