Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
WWW: msl.com.pl
E-mail: uczelnia@msl.com.pl
Adres: ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław.
Telefon: +48 71 325-15-14.
Fax: +48 71 325-15-61.
Rok powstania: 2001r.

Zdjęcie1, Zdjęcie2
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oferuje swoim studentom możliwość nauki na następujących kierunkach:

Kierunek Logistyka:
 • studia I stopnia licencjackie na specjalnościach: Systemy Logistyczne oraz Zarządzanie Transportem;
 • studia I stopnia inżynierskie na specjalnościach: Systemy Informacyjne w Łańcuchu Dostaw oraz Automatyzacja i Utrzymanie Systemu Magazynowego;
 • studia II stopnia magisterskie.
Kierunek Gospodarka Przestrzenna:
 • studia I stopnia inżynierskie na specjalności: Planowanie Przestrzenne.
Kierunek Zarządzanie:
 • studia I stopnia licencjackie na specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie.
Tryby prowadzenia zajęć:

Nauka w MWSLiT odbywa się w systemie stacjonarnym (studia dzienne) oraz w systemie niestacjonarnym (studia zaoczne).
Opis szkoły:

Misją Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest osiągnięcie wysokiego poziomu zarządzania procesami logistycznymi poprzez kształcenie kadr, doskonalenie procesów dydaktycznych oraz wdrażanie ich nowych form.

Absolwenci Uczelni są wszechstronnie wykształconymi specjalistami, przygotowanymi do objęcia odpowiedzialnych stanowisk w czołowych firmach branży TSL w Polsce i za granicą.

Jakość / Reputacja:
 • Jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce, posiadająca uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku logistyka;
 • Pierwsza niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem jakości ISO 9001:2008;
 • Jedna z 7 na 340 niepublicznych uczelni w kraju, która w wyniku parametryzacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiada 1 kategorię;
 • Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Rządu Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata;
 • Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;
 • Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;
 • Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku należąca do Unii Akademickiej, której celem jest zapewnienie jej członkom jak najlepszych pozycji na globalnym rynku usług edukacyjnych, naukowo-badawczych, doradczych i innych działań proinnowacyjnych;
 • Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej;
 • Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – dzięki stałym kontaktom z praktykami i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami z branży TSL.
Międzynarodowość:
 • Ścisła 10-letnia współpraca z partnerem strategicznym – grupą szkół ESIDEC, jednym z najstarszych w Europie ośrodkiem kształcącym specjalistów logistyków;
 • Podwójny dyplom: polski i francuski dla absolwentów uczelni;
 • Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus (uczelnie partnerskie z całego świata);
 • Przynależność do Sieci Kartageńskiej – 65 uczelni z całego świata kształcących inżynierów;
 • Studia również w języku angielskim;
 • Od 2002 r. międzynarodowy system oceniania ECTS;
 • Współpraca z Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu – największą europejską instytucją badawczą;
 • Organizacja międzynarodowych konferencji i wykładów czołowych specjalistów z zakresu TSL z całego świata.
Działalność naukowa:
 • Uczelnia prowadząca wiele badań naukowych i projektów europejskich;
 • Wydanych ponad 20 własnych podręczników specjalistycznych;
 • Prężnie działające koło naukowe logistyków GLOBE;
 • Uczelnia wydająca czasopismo naukowe premiowane najwyższą liczbą punktów (9) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TLS – transportu, logistyki i spedycji.
Biuro Karier:
 • Rozległe kontakty o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym z firmami z branży TSL;
 • Koordynacja i organizacja płatnych staży oraz praktyk dla studentów oraz pomoc studentom w aplikowaniu o pracę.
Na ofertę edukacyjną MWSLiT składa się również szeroki wachlarz studiów podyplomowych ściśle związanych z logistyką. Uczelnia proponuje następujące kierunki:
 • logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw *
 • systemy logistyczne w dystrybucji i handlu *
 • controlling logistyczny w przedsiębiorstwie
 • e-manager
 • edukacja dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe, uprawniające do nauczania przedmiotu
 • mediator - nowy zawód
 • zarządzanie i rozliczanie projektów realizowanych w ramach dotacji unijnych
 • zarządzanie placówką ochrony zdrowia
*Każdy absolwent ww. studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo polskie oraz francuski certyfikat.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u