Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP
WWW: www.dswe.pl
E-mail: sekret@dswe.pl
Adres: ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław.
Telefon: 358-27-00, 358-27-01, 358-27-02.
Fax: 358-27-14.
Rok powstania: 1997r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

DSWE TWP kształci studentów na poziomie licencjackim (na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kuturoznawstwo oraz etnologia), magisterskim (na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna) i podyplomowym oraz przeprowadza przewody doktorskie. Organizuje także kursy.
Tryby prowadzenia zajęć:

 • studia stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)
Opis szkoły:

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu to uczelnia niepaństwowa działająca od 1997 roku. Jej założycielem jest wrocławski Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Uczelnia jest instytucją non-profit. Prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i usługową. Posiada własną bazę lokalową i bibliotekę.
Dodatkowe atuty:

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji zapewnia:
 • międzynarodowy charakter studiów:
  • wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej
  • studia zagraniczne w ramach umów dwustronnych
 • studia równoległe (możliwość równoczesnego studiowania na dwóch wydziałach)
 • stypendia
  • socjalne
  • za wyniki w nauce lub sporcie
  • specjalne
  • międzynarodowe
 • stałe czesne przez okres studiów
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia Podyplomowe:

SP 1 NOWOŚĆ - zarządzanie bezpieczeństwem dzieci i młodzieży
SP 2 uczyć lepiej
SP 2.1 uczyć lepiej - biblioterapia SP 2.2 uczyć lepiej - drama w edukacji SP 2.3 uczyć lepiej - edukacja europejska SP 2.4 uczyć lepiej - kształcenie integracyjne SP 2.5 uczyć lepiej - pedagogika zabawy
SP 3 terapia pedagogiczna
SP 4 promocja zdrowia i profilaktyka społeczna
SP 5 psychopedagogika twórczości
SP 6 organizacja i zarządzanie oświatą
SP 7 wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
SP 8 profilaktyka i terapia uzależnień
SP 9 nauczanie blokowe i modułowe w kształceniu zawodowym
SP 10 strategie rozwoju edukacji
SP 11 internetowe studia pedagogiczne
SP 12 szkolny doradca zawodu
SP 13 poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość
SP 14 wspieranie rozwoju dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
SP 15 terapia zajęciowa

POZOSTAŁE STUDIA PODYPLOMOWE:
 • Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
 • Aktywizacja społeczności wiejskich z wykorzystaniem funduszy UE
 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika
 • Resocjalizacja
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Terapia Uzależnień
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Emisja Głosu dla Dziennikarzy i Nauczycieli
 • Informacja i Komunikacja w Organizacjach Społecznych
 • Realizacja Filmowa i Telewizyjna
 • Komunikacja w biznesie


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u