Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
WWW: www.up.wroc.pl
E-mail: rektor@ozi.ar.wroc.pl
Adres: ul. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław.
Telefon: 071 32 05 101.
Fax: 071 32 05 404.
Data powstania: 1 września 1951r.
Zdjęcie1
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • BIOLOGIA (tytuł licencjata, tytuł magistra)
 • ZOOTECHNIKA (tytuł inżyniera, tytuł magistra)
 • WETERYNARIA (tytuł lekarza weterynarii)
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (tytuł inżyniera, tytuł magistra)
 • BUDOWNICTWO (tytuł inżyniera)
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA (tytuł inżyniera, tytuł magistra)
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA (tytuł inżyniera)
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (tytuł inżyniera, tytuł magistra)
 • BIOTECHNOLOGIA (tytuł inżyniera, tytuł magistra)
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (tytuł inżyniera, tytuł magistra)
 • EKONOMIA (tytuł licencjata)
 • OCHRONA ŚRODOWISKA (tytuł inżyniera, tytuł magistra)
 • OGRODNICTWO (tytuł inżyniera, tytuł magistra)
 • ROLNICTWO (tytuł inżyniera, tytuł magistra)
 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA (tytuł inżyniera, tytuł magistra)
Tryby prowadzenia zajęć:

stacjonarny i niestacjonarny (wieczorowy i zaoczny).
Opis szkoły:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najlepszych uczelni specjalistycznych w kraju oferującą nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych związanych z produkcją roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, gospodarką żywnościową, biologią i biotechnologią, medycyną weterynaryjną, a także architekturą krajobrazu oraz inżynierią, kształtowaniem i ochroną środowiska.
Na 15 kierunkach studiów stacjonarnych i 13 niestacjonarnych oraz 34 studiach podyplomowych i specjalizacyjnych kształci się ponad 13 tysięcy studentów, wśród nich także obcokrajowcy.

Uczelnia oferuje:
 • szeroki wybór kierunków studiów i specjalności,
 • europejską jakość kształcenia potwierdzoną certyfikatem,
 • doświadczoną kadrę nauczycieli akademickich,
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria,
 • wysoki standard domów studenckich,
 • obiekty sportowe wraz z krytą pływalnią,
 • możliwości rozwijania zainteresowań w studenckich kołach naukowych,
 • szanse rozwoju talentów w zespołach artystycznych, klubach studenckich oraz sekcjach AZS,
 • prężnie działające Biuro Karier (promocja absolwentów, gromadzenie ofert pracy, kontakty z pracodawcami),
 • przyjazną atmosferę - u nas nie będziesz tylko numerem indeksu,
 • pomoc i życzliwość pracowników administracyjnych - tak funkcjonujących dziekanatów nie ma żadna uczelnia.
Pełny wykaz kierunków studiów i specjalności oraz zasady rekrutacji na stronie:
www.up.wroc.pl.
Dodatkowe atuty:

 • europejska jakość kształcenia potwierdzona certyfikatem ECTS Label,
 • międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000,
 • pomoc i życzliwość pracowników administracyjnych.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Hodowla koni i jeździectwo, Naukowe podstawy treningu koni, Produkcja pasz przemysłowych, premiksów i doradztwo z zakresu żywienia zwierząt, Planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych, Wycena nieruchomości, Geoinformacja dla administracji geodezyjnej i kartograficznej, Urządzanie wsi i gospodarstw rolnych, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Woda i środowisko, Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, Podyplomowe studium wiedzy o Unii Europejskiej "AGRO-UNIA", Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej, Żywienie a zdrowie człowieka, Choroby psów i kotów, Chirurgia weterynaryjna, Rozród zwierząt, Higiena zwierząt rzeźnych i żywność pochodzenia zwierzęcego, Diagnostyka weterynaryjna, Epizootiologia i administracja weterynaryjna, Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych, Fundusze Unii Europejskiej - pozyskiwanie środków, zarządzanie projektami, Spółdzielczość w dobie globalizacji rynków.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u