Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
WWW: www.pwsz.glogow.pl
E-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl
Adres: ul. Piotra Skargi 5, 67 - 200 Głogów.
Telefon: 076 835 35 66, 076 726 4444.
Fax: 076 835 35 66.
Data powstania: 22 czerwca 2004.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

studia inżynierskie (3,5 - letnie) automatyka i robotyka, specjalność: robotyka i mechatronika metalurgia, specjalność:inżynieria procesów ekstrakcyjnych, przeróbka plastyczna metali nieżelaznych. Studia licencjackie (3 - letnie) ekonomia, specjalność: rachunkowośc, gospodarka lokalna i regionalna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność: edukacja i terapia przez sztukę, multimedia i projektowanie komunikatów w izualnych kulturoznawstwo, specjalność: turystyka kulturowa, animacja kultury pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna, pedagogika osób niedostosowanych społecznie, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
Tryby prowadzenia zajęć:

  • stacjonarny;
  • niestacjonarny.
Opis szkoły:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie istnieje od 2004 roku. Mieści się w trzech, w tym dwóch zabytkowych, wybudowanych na przełomie XIX i XX wieku budynkach, oraz w innym, wzniesionym w latach 70 XX wieku. Uczelnia dysponuje 40 pomieszczeniami dydaktycznymi, a w tym są: laboratoria specjalistyczne, pracownie komputerowe i językowe, pracownie zajęć artystycznych oraz sala gimnastyczna. Studenci mają też do dyspozycji punkt ksero oraz sklepik i bar.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

  • wykorzystania komputera w dydaktyce socjoterapii filozofii i etyki
  • zarządzania placówkami oświatowymi informatyki dla nauczycieli
  • nauki o przedsiębiorstwie?
  • organizacji pomocy społecznej
  • audytu i kontroli wewnętrznej
  • zarządzania przedsiębiorstwem
  • zarządzania nieruchomościami
  • zarządzania funduszami Unii Europejskiej


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u