Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
WWW: www.nkjo.wroc.pl
E-mail: biuro@nkjo.wroc.pl
Adres: ul. Skarbowców 8a, 53-025 WROCŁAW.
Telefon: 071 339 84 22.
Fax: 071 339 85 51.
Data powstania: 01.07.1990r.

Zdjęcie 1
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu jest państwową szkołą, kształcącą nauczycieli języków obcych: języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Uczelnia objęta jest opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwenci Kolegium uzyskują dyplom licencjata Uniwersytetu Wrocławskiego i mogą kontynuować naukę na czwartym roku odpowiedniej filologii.
Tryby prowadzenia zajęć:

system dzienny, wieczorowy i zaoczny.
Opis szkoły:

Celem NKJO jest kształcenie nauczycieli języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego lub w zakresie dwóch języków obcych. Absolwent NKJO może być zatrudniony w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz, po uprzednim zdaniu egzaminu licencjackiego, kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na wyższych uczelniach w kraju i za granicą.
Dodatkowe atuty:

  • nauka w trybie dziennym jest bezpłatna
  • nasi słuchacze są świetnie przygotowani do nauczania języka obcego lub dwóch języków obcych w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz na kursach językowych w kraju i za granicą
  • nasi absolwenci posługują się językiem obcym na poziomie pełnej biegłości językowej - ilość godzin (1080) praktycznej znajomości języka obcego gwarantuje osiągnięcie poziomu C2 ESOKJ
  • profesjonalne przygotowujemy do egzaminu licencjackiego na Uniwersytecie Wrocławskim, co daje naszym absolwentom możliwość dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na dowolnej wyższej uczelni
  • wszyscy słuchacze specjalności języka francuskiego i języka niemieckiego mają możliwość wyjazdu na staże pedagogiczne do Francji i Niemiec
  • najlepsi słuchacze wyjeżdżają na semestralne lub dwusemestralne staże pedagogiczne za granicę
  • wielu naszych absolwentów kontynuuje studia na wyższych uczelniach europejskich.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u