Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

WYŻSZA SZKOŁA HUMIANSTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI,WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W BYDGOSZCZY
WWW: www.wshe.lodz.pl/bydgoszcz
E-mail: bydgoszcz@wshe.lodz.pl
Adres: Ul.Wojska Polskiego 46a, 85-825 Bydgoszcz.
Telefon: 052 375 71 00.
Fax: 052 375 71 04.
Rok powstania: 2002r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

KULTUROZNAWSTWO
STUDIA I STOPNIA
 • PEDAGOGIKA
 • POLITOLOGIA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • TRANSPORT
 • ZARZĄDZANIE
 • INFORMATYKA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
STUDIA II STOPNIA
 • PEDAGOGIKA
 • POLITOLOGIA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • ZARZĄDZANIE
 • INFORMATYKA
Tryby prowadzenia zajęć:

STACJONARNY, NIESTACJONARNY
Opis szkoły:

WSHE - TO NIE TYLKO UCZELNIA ,TO STYL ŻYCIA.
Dodatkowe atuty:

Wydział Zamiejscowy WSHE w Bydgoszczy stawia sobie za cel kształcenie studentów wyposażonych w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu kultury i dziedzin pokrewnych, poszukiwanych przez instytucje i placówki oświatowo-kulturalne. W kształceniu wykorzystujemy nowatorskie, oryginalne metody pracy. Ponadto Wydział WSHE w Bydgoszczy jest centrum naukowym, edukacyjnym i kulturalnym, które uczestniczy w sposób bezpośredni w życiu regionu. W ostatnich rankingach "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" bardzo wysoko została oceniona jakość kształcenia i projekty własne, kontakty uczelni ze środowiskiem lokalnym oraz kontakty naukowe ze światem, a także system wspierania absolwentów.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.

KURSY MICROSOFT, AKADEMIA CISCO, AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH I KULTUR NARODÓW, POLICEALNE SZKOŁY EDUKACJI INNOWACYJNEJ, GIMNAZJUM EDUKACJI INNOWACYJNEJ, LICEUM OGÓLNOKZTAŁCĄCE EDUKACJI INNOWACYNEJ, BIURO KARIER, CENTRUM KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u