Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
WWW: www.wsksim.edu.pl
E-mail: wsksim@wsksim.edu.pl
Adres: ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń.
Telefon: 056 610-72-00.
Fax: 056 610-72-01.
Rok powstania: 2001r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Studia I stopnia - licencjackie na kierunkach:
  • politologia (specjalność: polityka społeczna)
  • dziennikarstwo i komuniakcja społeczna (specjalność: kultura medialna)
Studia I stopnia - inżynierskie na kierunku informatyka (specjalność: techniki multimedialne)

Studia II stopnia - magisterskie (specjalności: komunikacja i dziennikarstwo polityczne, polityka społeczno-ekonomiczna).
Tryby prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Opis szkoły:

Kształcenie na studiach I stopnia (licencjackich) w WSKSiM na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia było w 2006 roku przedmiotem oceny Zespołu Oceniajacego Państwowej Komisji Akredytacyjnej i w jej wyniku Prezydium PKA przyjęło uchwały (Nr 440/2006 i 441/2006 z dnia 22 czerwca 2006r.) o pozytywnej ocenie jakości kształcenia.Od roku akademickiego 2006/07 Uczelnia rozpoczęła prowadzenie studiów II stopnia - magisterskich uzupełniających.
Dodatkowe atuty:

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zapewnia atrakcyjne praktyki zawodowe - w radiu, telewizji, redakcjach prasowych, wydawnictwach oraz instytucjach życia publicznego, samorządach, Sejmie RP, instytucjach o profilu informatycznym, a także zagraniczne staże np. w Parlamencie Europejskim. Ponadto uczelnia umożliwia zakwaterowanie w komfortowo wyposażonym Hotelu Akademickim (przestronne pokoje 1,2,3-osobowe z łazienkami, lodówką, dostępem do internetu). W HA dostępna jest także sala fitness, stołówka.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.

Studia podyplomowe:
  • dziennikarstwo,
  • zasady wykorzystania funduszy unijnych,
  • relacje międzynarodowe i dyplomacja,
  • grafika komputerowa i techniki multimedialne,
  • zastosowanie informatyki w dydaktyce.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u