Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

WWW: www.ukw.edu.pl
E-mail: rektorat@ukw.edu.pl
Adres: ul.Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.
Telefon: 052 341 91 00.
Fax: 052 - 341 35 33.
Rok powstania: 1969r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • administracja (licencjat)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (licencjat)
 • filologia o specjalności: angielska, germańska, rosyjska, lingwistyka stosowana j.ang.+j.ros., j.niem+j.ros., j.ang.+j.niem. (licencjat i magisterskie)
 • filologia polska (licencjat, magisterskie)
 • filozofia (licencjat)
 • historia (licencjat)
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (licencjat)
 • politologia (licencjat i magisterskie)
 • stosunki międzynarodowe (licencjat)
 • edukacja techniczno-informatyczna (licencjat i magisterskie)
 • fizyka (licencjat i magisterskie)
 • informatyka (inżynierskie)
 • matematyka (licencjat i magisterskie)
 • biologia (licencjat i magisterskie)
 • geografia (licencjat)
 • ochrona środowiska (licencjat)
 • wychowanie fizyczne (licencjat)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (licencjat i magisterskie)
 • pedagogika o specjalności: logopedia, doradztwo rehabilitacyjne, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, edukacja zdrowotna i geragogika, opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną, resocjalizacja, edukacja obronna i nauczanie historii, pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne, pedagogika przedszkolna i wychowanie muzyczne (licencjat)
 • pedagogika o specjalności: edukacja dla bezpieczeństwa, pedagogika opiekuńcza, pedagogika pracy i andragogika, pedagogika przedszkolna, pedagogika społeczna, pedagogika wczesnoszkolna, promocja zdrowia, resocjalizacja (studia magisterskie)
 • praca socjalna (licencjat)
 • psychologia (magisterskie)
Tryby prowadzenia zajęć:

Stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Opis szkoły:

Początkowo funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, później jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Dzięki temu prowadzone na UKW kierunki pedagogiczne należą do jednych z najlepszych w kraju. Od 1 września 2005 r. uczelnia funkcjonuje jako Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Dodatkowe atuty:

Młoda, dynamicznie rozwijająca się uczelnia. Co roku oferuje studentom kilka nowych kierunków, np. od października 2007r. utworzone będą: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, filozofia, ochrona środowiska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.
 • Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania
 • Studia Podyplomowe Dziennikarstwa
 • Studia Podyplomowe Historii
 • Studia Podyplomowe Integracji Europejskiej, Kontaktów Międzynarodowych i Dyplomacji
 • Studia Podyplomowe Prawa Pracy
 • Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
 • Studia Podyplomowe Arteterapii
 • Studia Podyplomowe Emisji Głosu
 • Studia Podyplomowe Kompetencji Wychowawczych
 • Studia Podyplomowe Logopedii z emisją głosu
 • Studia Podyplomowe Muzyki w Oddziaływaniach Terapeutycznych i Edukacji Medialnej
 • Studia Podyplomowe Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
 • Studia Podyplomowe Pedagogiki Celestyna Freineta z rozwijaniem zdolności uczenia się
 • Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Terapii Dziecka
 • Studia Podyplomowe Profilaktyki i Socjoterapii
 • Studia Podyplomowe Psychogerontologii z Geriatrią
 • Studia Podyplomowe Psychologii w Zarządzaniu
 • Studia Podyplomowe Rewalidacji Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
 • Studia Podyplomowe Terapii ze Wsparciem Zwierząt
 • Studia Podyplomowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Studia Podyplomowe Technik Informatycznych w Edukacji
 • Studia Podyplomowe Technik Informatycznych we Współczesnej Edukacji
 • Studia Podyplomowe Technologii Informatycznych w Finansach
 • Studia Podyplomowe Technologii Informatycznych w Produkcji
 • Studia Podyplomowe Przyrody, Biologii oraz Ochrony Środowiska
 • Studia Podyplomowe Zrównoważonego Rozwoju


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u