Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
WWW: www.swspiz.pl
E-mail: informacja@swspiz.pl
Adres: ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.
Telefon: 042-664-66-66.
Fax: 042-664-66-57.
Rok powstania: 1994r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

SWSPiZ w Łodzi prowadzi trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na 15 kierunkach oraz dwuletnie studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) na 4 kierunkach w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) na kierunkach:
 • Zarządzanie i Marketing,
 • Stosunki Międzynarodowe,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Filologia Angielska,
 • Filologia Germańska,
 • Logistyka,
 • Socjologia,
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,
 • Fizjoterapia,
 • Pedagogika,
 • Kosmetologia,
 • Kulturoznawstwo (Zduńska Wola),
 • Zdrowie publiczne,
 • Informatyka oraz Informatyka z grafiką komputerową (3,5-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie)),
 • Geodezja i Kartografia.
Tryby prowadzenia zajęć:

stacjonarnym (dzienne), niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne).
Opis szkoły:

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania jest uczelnią, która ma charakter szkoły społecznej o zasięgu ogólnopolskim. SWSPiZ prowadzi studia I i II stopnia na 14 kierunkach oraz posiada bogata ofertę studiów podyplomowych. Jako pierwsza Uczelnia niepubliczna w Łodzi otrzymała w 2006 r. status uczelni akademickiej. Prowadzony jest również polsko?amerykański program studiów we współpracy z Clark University. SWSPiZ zajmuje czołowe miejsca w rankingach i jest laureatem wielu wyróżnień.
Dodatkowe atuty:

W roku 2006, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Łodzi, otrzymała pełne uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Ofertę edukacyjną Uczelni uzupełniają studia podyplomowe na kierunkach:
 • Rachunkowość,
 • Doradztwo zawodowe i polityka personalna,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Zarządzanie logistyczne,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Reżyseria i produkcja filmów reklamowych,
 • Informatyka,
 • Organizacja,
 • zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce świadczeniodawcy medyczni w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych
 • Innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u