Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
WWW: www.wsns.lublin.pl
E-mail: info@wsns.lublin.pl, kosmetologia@wsns.lublin.pl
Adres: ul. Olchowa 8, Lublin 20-355.
Telefon: (081) 744-21-13, (0-81) 531-85-56.
Fax: (0-81) 463-17-30.
Rok powstania: 2001r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

  • Socjologia specjalność doradztwo zawodowe - tytuł licencjat
  • Kosmetologia - tytuł licencjat
Tryby prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są w trybie: stacjonarnym i niestacjonarnym.
Opis szkoły:

Pierwsza w województwie lubelskim profesjonalna Uczelnia, która kształci na kierunkach: socjologia i kosmetologia. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Kadrę dydaktyczną stanowią wybitni specjaliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Medycznej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
Dodatkowe atuty:

Uczelnia na mocy umowy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim umożliwia swoim absolwentom kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich, na kierunku socjologia.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

WSNS prowadzi również studia podyplomowe w zakresie:
  • doradztwo zawodowe
  • doradztwo zawodowe (przez internet)
  • kosmetologia
  • kosmetologia (przez internet).


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u