Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

POLITECHNIKA LUBELSKA
WWW: www.pollub.pl
E-mail: politechnika@pollub.pl
Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 D.
Telefon: (081) 5384-100.
Fax: (081) 6384-657.
Rok powstania: 1953r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Inżynieria Materiałowa
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Architektura i Urbanistyka
 • Budownictwo
 • Zarządzanie
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Fizyka Techniczna
 • Inżynieria Środowiska
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Tryby prowadzenia zajęć:

Studia stacjonarne(dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne).
Opis szkoły:

Politechnika Lubelska posiada ponad pięćdziesięcioletnią ugruntowaną pozycję kształcenia na wyższym poziomie technicznym.
Kształcenie prowadzone jest na pięciu wydziałach, w zakresie 11 kierunków i 44 specjalności nauczania.
Łącznie na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i doktoranckich, kształci się ponad 11 tysięcy studentów. Uczelnię ukończyło ponad 28 tys. absolwentów.
Studenci mają doskonałe warunki studiowania oraz wszechstronne możliwości rozwoju kulturalnego i fizycznego.
Dodatkowe atuty:

Posiadamy zróżnicowaną ofertę dydaktyczną na wszystkich poziomach kształcenia /licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie uzupełniające, podyplomowe i doktoranckie/.
Absolwenci większości kierunków mogą ubiegać się o tytuł "inżyniera europejskiego".
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Politechnika Lubelska prowadzi studia podyplomowe w zakresie:
 • Informatyka Techniczna,
 • Współczesne Technologie Informatyczne,
 • Administrowanie Sieciami Komputerowymi,
 • Telekomunikacja Światłowodowa,
 • Multimedialne Systemy Teleinformatyczne,
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
 • Rzeczoznawstwo pojazdów i ciągników,
 • Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych,
 • Podyplomowe Studia Menedżerskie - Zarządzanie i Marketing;
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • MBA (Master of Business Administration),
 • Nauczanie Informatyki,
 • Informatyka w Zarządzaniu,
 • Zarządzanie Sieciami Komputerowymi,
 • Nauczanie Informatyki i Technologii Informacyjnej,
 • Podyplomowe Studium Matematyki z Elementami Informatyki,
 • Studium pedagogiczne,
 • Zarządzanie i organizacja zamówień publicznych.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u