Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

WNauczycielskie Kolegium Języków Obcych
WWW: www.nkjo.chelm.pl
E-mail: sek@nkjochelm.neostrada.pl
Adres: ul. Mickiewicza 37, 22-100 Chełm.
Telefon: 082 564-01-78.
Fax: 082 564-01-78.
Rok powstania: 1991r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

nauczyciel języka angielskiego,nauczyciel języka niemieckiego. Cykl nauki w Kolegium kończy w czerwcu egzamin dyplomowy w NKJO oraz egzamin licencjacki na uczelni patronackiej (KUL).
Tryby prowadzenia zajęć:

Kształcenie w Kolegium odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym, nieodpłatnie. Nauka trwa trzy lata (sześć semestrów).
Opis szkoły:

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie działa od 1991 roku. Do chwili obecnej dyplom ukończenia Kolegium i dyplom licencjata KUL otrzymało prawie 1000 osób. W?ród nauczycieli Kolegium są m.in. wykadowcy KUL, UMCS, Uniwersytetu Rzeszowskiego jak również w każdej specjalności mówcy natywni (obcokrajowcy). Kolegium mieści się we własnym 4-kondygnacyjnym budynku w centrum miasta. Posiadamy pełne zaplecze socjalne i dydaktyczne (w tym internat i stołówkę, nowoczesne pracownie komputerowe i językowe, specjalistyczną bibliotekę).
Dodatkowe atuty:

Dyplom ukończenia Kolegium uprawnia do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Dyplom licencjacki KUL umożliwia kontynuację nauki do stopnia magisterskiego.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Prowadzone są zajęcia wyrównawcze, szkolenia metodyczne i językowe dla słuchaczy i nauczycieli szkół regionu.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u