Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
WWW: www.kul.pl
E-mail: rekrutacja@kul.pl
Adres: Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin.
Telefon: 81 445 41 37.
Fax: 81 445 41 90.
Rok powstania: 1918r.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

OFERTA EDUKACYJNA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

Studia I stopnia – studia licencjackie
Studia II stopnia – studia magisterskie
Studia III stopnia – studia doktoranckie
 1. WYDZIAŁ TEOLOGII
  • mediteranistyka (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/mediteranistyka
  • muzykologia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/muzykologia
  • nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia)www.kul.pl/rodzina
  • teologia (stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne III stopnia) www.kul.pl/teologia
  • praca socjalna (stacjonarne I stopnia)www.kul.pl/kandydat
  Nowość od roku akademickiego 2012/2013
  • religioznawstwo (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/kandydat
  • kultury i religie Bliskiego Wschodu (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/kandydat
 2. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • administracja (stacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/administracja
  • prawo (stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/prawnicy
  • prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/prawokanoniczne
  • europeistyka (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/europeistyka Nowość od roku akademickiego 2012/2013
  • european studies (stacjonarne I i II stopnia) www.kul.pl/prawo
 3. Wydział Filozofii
  • filozofia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/filozofia
  • kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/kulturoznawstwo
  • przyrodoznawstwo i filozofia przyrody (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/przyrodoznawstwo
  • retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/retoryka
  • naukoznawstwo (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/naukoznawstwo
  • etyka (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/etyka
 4. Wydział Nauk Humanistycznych
  • filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/anglistyka
  • filologia germańska (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/germanistyka
  • filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/klasyka
  • filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/niderlandystyka
  • filologia polska (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/polonistyka
  • filologia romańska (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/romanistyka
  • filologia słowiańska (rosyjska lub ukraińska) (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/slowianska
  • historia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/historia
  • historia sztuki (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/sztuka
  • wiedza o teatrze (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/kandydat
  Nowość od roku akademickiego 2012/2013
  • edytorstwo (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/kandydat
  • wiedza o teatrze (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/kandydat
  • krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/kandydat
  • filologia chińska – sinologia (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/kandydat
 5. Wydział Nauk Społecznych
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/dziennikarstwo
  • ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/ekonomia
  • pedagogika (stacjonarne I stopnia, niestacjonarne I stopnia z zastosowaniem metody e-learningu, stacjonarne II stopnia, niestacjonarne II stopnia z zastosowaniem metody e-learningu, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/pedagogika
  • politologia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/politologia
  • psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/psychologia
  • socjologia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/socjologia
  • zarządzanie (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/kandydat
  Nowość od roku akademickiego 2012/2013
  • polityka społeczna (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/kandydat
 6. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia inżynierskie, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/iak
  • biotechnologia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/biotechnologia
  • informatyka (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/informatyka
  • matematyka (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/matematyka
  • ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/ios
  • gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/gospodarkaprzestrzenna
 7. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
  • archeologia (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wznpie
  • ekonomia (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wznpie
  • etnologia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wznpie
  • prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) www.kul.pl/wznpie
  • stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/wznpie
 8. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
  • inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/wznos
  • pedagogika (stacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/wznos
  • praca socjalna (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wznos
  • socjologia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/wznos
 9. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
  • ekonomia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/wzpinog
  • prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) www.kul.pl/wzpinog
 10. Kolegium MISH
  • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/mish
Tryby prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są w trybie: stacjonarnym i niestacjonarnym.
Opis szkoły:

KUL istnieje od 1918 r. Kadrę naukową KUL tworzą naukowcy i specjaliści o międzynarodowej sławie. Oferta dydaktyczna Uczelni to ponad 30 kierunków i specjalności. Studenci rozwijają swoje pasje i zainteresowania w ramach wielu organizacji studenckich, korzystają z dostępnych kursów językowych oraz stypendiów zagranicznych, jak również z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej. Do ich dyspozycji pozostają także akademiki, stołówka, przychodnia zdrowia, obiekty sportowe, uniwersyteckie kawiarenki i pracownie komputerowe. Wprowadzone są liczne rozwiązania, które umożliwiają studiowanie osobom niepełnosprawnym.
Dodatkowe atuty:

KUL to: tradycja: ponad 90 lat ciągłej pracy, wybitni profesorowie, absolwenci, z których jesteśmy dumni, ciągły rozwój: dynamiczna kadra, nowe kierunki, wciąż rosnąca liczba studentów, szerokie horyzonty: liczne konferencje naukowe, stypendia zagraniczne, organizacje studenckie
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Wykaz kierunków studiów podyplomowych:
 • Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe
 • Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Administracyjne w Zakresie Rejestracji Stanu Cywilnego
 • Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Etyczne
 • Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historia i Wiedza o Społeczeństwie
 • Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Katechetyczne
 • Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Wiedzy o Społeczeństwie i Relacji Międzynarodowych z modułem wiedzy o rodzinie
 • Podyplomowe Studia dla Kapelanów Szpitalnych
 • Podyplomowe Studia dla Nauczycieli i Wychowawców `Myśl Jana Pawła II`
 • Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego i Personalnego w Stalowej Woli
 • Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego
 • Podyplomowe Studia Duchowości Katolickiej
 • Podyplomowe Studia Edukacji Wczesnoszkolnej z językiem angielskim w Tarnowie
 • Podyplomowe Studia Eklezjalnej Posługi Władzy
 • Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
 • Podyplomowe Studia Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa
 • Podyplomowe Studia Muzealnictwo i Ochrona Zabytków
 • Podyplomowe Studia Organizacja i Zarządzanie Oświatą w Stalowej Woli
 • Podyplomowe Studia Organizacja Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 • Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnowie
 • Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej w Tarnowie
 • Podyplomowe Studia Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Elementami Wychowania Przedszkolnego
 • Podyplomowe Studia Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Elementami Wychowania Przedszkolnego w Stalowej Woli
 • Podyplomowe Studia Poradnictwa Pedagogiczno-Psychologicznego w Stalowej Woli
 • Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków
 • Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości dla Nauczycieli
 • Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
 • Podyplomowe Studia Surdopedagogiki
 • Podyplomowe Studia w Zakresie Audytu Wewnętrznego w Sektorze Finansów Publicznych
 • Podyplomowe Studia w Zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej z Wychowaniem Przedszkolnym
 • Podyplomowe Studia w Zakresie Terapii Pedagogicznej
 • Podyplomowe Studia Wiedzy o Teatrze
 • Podyplomowe Studia z Informatyki
 • Podyplomowe Studia z Logistyki
 • Podyplomowe Studia z Mediacji Sądowej i Pozasądowej
 • Podyplomowe Studia z Podstaw Prawa Ukraińskiego
 • Podyplomowe Studia z Psychologii Klinicznej `Diagnostyka i elementy pomocy psychologicznej`
 • Podyplomowe Studia z Retoryki Stosowanej
 • Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Przyroda. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla Nauczycieli


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u