Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju
WWW: www.kpssbilgoraj.edu.pl
E-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. "Wira" Bartoszewskiego 10.
Telefon: (0-84) 686-07-67.
Fax: (0-84) 686-07-67.
Rok powstania: 2006r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

LICENCJAT z KPSS na kierunku PRACA SOCJALNA. Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej. Praktyka w wiodących instytucjach umożliwiająca zdobycie umiejętności praktycznych. Studia 3-letnie, licencjackie z możliwością kontynuacji kształcenia na studiach magisterskich w UMCS. Sukces po 5 latach studiów można zdobyć 2 zawody potwierdzone dyplomami UMCS. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawuje UMCS w Lublinie. Kierunek 3-letnie studia na kierunku PRACA SOCJALNA przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem pomocy i opieki społecznej. Pod tym kątem dobrane są zarówno przedmioty jak i treści w programie nauczania, które zostały uzupełnione o przedmioty i treści występujące na kierunku Pedagogika UMCS w Lublinie. Tytuł zawodowy licencjata, wydany na dyplomie UMCS, umożliwia absolwentom KPSS dalsze kształcenie na studiach magisterskich II stopnia na dowolnej uczelni w kraju. Perspektywy zawodowe: Pracownik socjalny pełni funkcję animatora działań w środowisku lokalnym. Znajduje zatrudnienie w instytucjach realizujących zadania związane z pomocą społeczną i pracą socjalną, takich jak: - instytucje państwowe i samorządowe (ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, środowiskowe domy samopomocy, domy kombatantów, wioski dziecięce, domy dziecka, świetlice środowiskowe, szpitale, ośrodki penitencjarne), - fundacje i stowarzyszenia, - instytucje charytatywne, - zakłady pracy. Pracowników socjalnych mogą również zatrudniać inne instytucje, a w szczególności jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne działajśce na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych. Pracownikom socjalnym przysługują różnego rodzaju przywileje, m.in.: - ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, - prawo pierwszeństwa w urzędach i instytucjach publicznych (w czasie pełnienia obowiązków służbowych), - raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (po 5 latach pracy).
Tryby prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą prowadzone w systemie dziennym (liczba miejsc: 20) oraz zaocznym (liczba miejsc: 60). W trakcie studiów wymagane jest odbycie praktyk, w trakcie których studenci zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w wykonywaniu zawodu pracownika socjalnego.
Opis szkoły:

Siedziba KPSS w Biłgoraju mieści się w budynku Kolegium UMCS w Biłgoraju, który znajduje się w niedalekiej odległości od dworca PKS. Budynek mieści się na rogu ulic "Wira" Bartoszewskiego i Bohaterów Monte-Cassino, w cichym otoczeniu z własnym dziedzińcem, parkingiem wewnętrznym i zewnętrznym. W budynku prowadzone są zajęcia dla słuchaczy studiów dziennych i zaocznych. W bogato wyposażonym budynku Kolegium znajduje się 9 sal wykładowych , 2 aule konferencyjne, 3 pracownie komputerowo-internetowe, biblioteka, (której księgozbiór liczy ponad 3000 woluminów), czytelnia, świetlica, barek, siłownia, sauna oraz 1-, 2-, 3- i 4-osobowe pokoje (z kuchnią i łazienką) dla studentów.
Dodatkowe atuty:

  • dyplom renomowanego uniwersytetu (UMCS) i tytuł licencjata,
  • możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika (dzięki temu zdobywasz 2 zawody w 5 lat),
  • nauka języka obcego przez 3 lata,
  • nauka samoobrony pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora karate posiadającego 3 dan,
  • stypendia,
  • możliwość zakwaterowania w akademiku,
  • zniżki na przejazdy państwową komunikacją,
  • zaświadczenia dla ZUS, KRUS, WKU,
  • możliwość wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

KPSS jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ew. 2.06/00012/2008. Kolegium organizuje kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz umożliwiające zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Polecamy również: KURSY PRZEDMATURALNE prowadzone przez Akademickie Centrum Edukacji COLLEGE www.college.mikrowitryna.pl.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u