Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa
WWW: www.wisz.edu.pl
E-mail: szkola@wisz.edu.pl
Adres: Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon: +48 95 733 66 10.
Fax: +48 95 733 66 24.
Data powstania: 12.10.2001.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Informatyka - inżynier informatyka, Filologia - licencjat.
Tryby prowadzenia zajęć:

 • system stacjonarny
 • system niestacjonarny
Opis szkoły:

Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. jest młodą, prężnie rozwijającą się uczelnią. Oferta programowa jest równocześnie dostosowywana do bieżących potrzeb rynku pracy. Oferowane kierunki i specjalizacje mają jak najlepiej przygotować absolwenta do podjęcia pracy.
Dodatkowe atuty:

KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH PRZYSZŁOśCI: INFORMATYKA I FILOLOGIA
 • Informatyka - jest fascynującą i bardzo szybko rozwijającą się dziedziną nauki i techniki. Wkracza we wszystkie obszary dotychczasowej działalności człowieka i warunkuje ich dalszy rozwój.
 • Filologia - otwiera oczy na świat, jest odpowiedzią na potrzeby rozwijających się podmiotów gospodarczych rynku przygranicznego.
 • O jakości kształcenia świadczy wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i jej zaangażowanie.
 • Oferta programowa studiów jest dostosowywana do bieżących potrzeb rynku pracy.
 • Wszystkie pracownie komputerowe oraz czytelnia wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy połączony w sieć lokalną.
 • Uczelnia korzysta z szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej w systemie Frame Relay/ATM w sieci szkieletowej Popak za pomocą łącza symetrycznego o szybkości do 2Mbit/sek.
 • WISZ jako jedyna uczelnia w Gorzowie Wlkp. udostępnia możliwość korzystania z Internetu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi.
 • Zajęcia prowadzone są w grupach kilkunastosobowych co znacznie poprawia komfort nauki.
 • WISZ jest Autoryzowanym Ośrodkiem Microsoft IT Academy oraz członkiem MSDN AA.
 • Jesteśmy Lokalną Akademią CISCO.
 • Uczelnia umożliwia studentom zdobycie atrakcyjnych certyfikatów renomowanych firm informatycznych jak Microsoft, Novell oraz CISCO.
 • Studenci mają możliwość odbywania praktyk i staży zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci, jak również udziału w programie Socrates Erasmus. Referencje uzyskane przez studentów w trakcie staży i praktyk stanowią dodatkowy argument przy ubieganiu się o interesującą pracę.
 • Studenckie Biuro Karier ułatwia studentom przygotowanie się do podjęcia pracy i planowanie kariery zawodowej a także pośredniczy w nawiązaniu kontaktów z pracodawcami.
 • Uczelnia oferuje atrakcyjny system stypendialny, który ułatwia finansowanie kształcenia.
 • Dla aktywnych fizycznie - Uczelniany Klub AZS.
 • Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa to uczelnia bez barier. W trakcie rozbudowy budynku projekt budowlany uwzględnił rozwiązania techniczne likwidujące bariery architektoniczne, w tym również węzły sanitarne, sale rehabilitacyjne oraz windę.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Kursy informatyczne (wg indywidualnych potrzeb).
Studia podyplomowe: tak, w chwili obecnej trwają prace nad ogłoszeniem konkretnego kierunku.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u