Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
WWW: www.wse.krakow.pl
E-mail: wse@wse.krakow.pl
Adres: ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków.
Telefon: 012 683 24 00.
Fax: 012 683 24 14.
Rok powstania: 2003r.

Zdjęcie1
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Kierunki studiów:
 • SOCJOLOGIA
  specjalizacje:
  • Public Relations,
  • Gospodarka i badania rynku,
  • Komunikacja społeczna i dziennikarstwo,
  • Społeczeństwo informacyjne - narzędzia i metody
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
  specjalizacje:
  • Integracja europejska
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Politologia i problemy globalne
  • Europa i integracja europejska
  • Zarządzanie projektami międzynarodowymi
   studia regionalne:
  • Amerykanistyka
  • Azja i Bliski Wschód
  • Europa i Europa Centralna (zajęcia w języku angielskim)
  • Bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne
 • FILOLOGIA - LINGWISTYKA STOSOWANA
  Lingwistyka stosowana to specjalność w obrębie filologii angielskiej. W odróżnieniu od tradycyjnej filologii lingwistyka stosowana w WSE opiera się na intensywnej nauce dwóch języków obcych wraz z poznawaniem kultur ich krajów, historii, zwyczajów i zachowań.
  specjalizacje:
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Komunikacja w biznesie
  • Tłumaczenia (Translatoryka)
 • INTERNATIONAL RELATIONS
  studia w języku angielskim w trybie stacjonarnym.
  specjalizacje:
  • Biznes międzynarodowy
  • Integracja europejska
  • Turystyka międzynarodowa
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
  studia uzupełniające w trybie stacjonarnym i zaocznym.
  specjalizacje:
  • Europa i integracja europejska
  • Zarządzanie projektami międzynarodowymi
  • Bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne
Tryby prowadzenia zajęć:

W trybie dziennym oferujemy:
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • filologia - lingwistyka stosowana
W trybie zaocznym oferujemy:
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera została założona w 2003 roku. Radę Patronacką, wspierającą swym autorytetem uczelnię, tworzą m.in. Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ryszard Kapuściński, Norman Davies i Andrzej Zoll. Uczelnia współpracuje z 27 uczelniami z całej Europy, oferuje stypendia i staże zagraniczne. W WSE działa także Biuro Karier.
Dodatkowe atuty:

Misją naszej uczelni jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie, tak by przygotować ich do konkurencji na europejskim rynku pracy.

By spełnić to zadanie, uczymy ich:
 • teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wybranym przez nich kierunkiem studiów oraz planowaną pracą zawodową
 • twórczego myślenia, umożliwiającego proces ciągłego samokształcenia i zdobywania nowych kwalifikacji
 • aktywnej postawy obywatelskiej, odpowiedzialności za dobro wspólne i kształt życia publicznego
Cele te osiągamy przez:
 • dostosowane do wymogów rynku pracy nowoczesne, interdyscyplinarne programy nauczania
 • wysoki poziom kadry naukowej, skupiającej zarówno światowej sławy uczonych, jak i ekspertów w dziedzinie gospodarki, mediów, dyplomacji, administracji i organizacji pozarządowych
 • indywidualne podejście do studenta, umożliwiające każdemu maksymalne wykorzystanie jego zdolności.
Najważniejsza dla nas jest nie ilość studentów, lecz jakość ich kształcenia.
Przeciwstawiając się dominującemu w Polsce modelowi edukacji masowej, naszą ofertę kierujemy jednak nie tylko do najzdolniejszych. Adresujemy ją do wszystkich, którzy drogą systematycznej pracy gotowi są rozwijać swoją wiedzę i podnosić umiejętności.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Kierunki podyplomowe:
 • Coaching w biznesie
 • Dyplomacja
 • Dziennikarstwo
 • Integracja Europejska - fundusze unijne
 • International Business Management (studia w języku angielskim)
 • Komunikacja w biznesie
 • Public Relations
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie projektami (Project Management)
 • Zarządzanie relacjami z klientem


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u