Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
WWW: www.pat.krakow.pl
E-mail: rektorat@pat.krakow.pl
Adres: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków.
Telefon: 012 421 84 16.
Fax: 012 422 86 26.
Rok powstania: 1981r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • teologia (lic., mgr, dr, dr hab.)
 • nauki o rodzinie (lic.)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna(lic.)
 • filozofia (mgr, dr, dr hab.)
 • historia (lic., mgr, dr)
 • historia sztuki (lic.)
Tryby prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny
 • niestacjonarny
Opis szkoły:

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego od przeszło sześciuset lat z historią naszego miasta i narodu.

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na czterech wydziałach: Teologicznym, Filozoficznym, Historii Kościoła i zamiejscowym - Teologicznym w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.

Wydziały Akademii (poza tarnowskim) posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: teologia, filozofia, historia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały te posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra (stopnia pośredniego między licencjatem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Dziś PAT liczy blisko 3000 studentów i 259 pracowników (w tym 171 naukowo-dydaktycznych).
Dodatkowe atuty:

 • położona w centrum starego miasta w Krakowie
 • kameralna atmosfera
 • doskaonała kadra naukowa
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

STUDIA PODYPLOMOWE:
 • bioetyka
 • dziennikarstwo
 • filozofia, etyka i wiedza o kulturze
 • wychowanie prorodzinne
 • historia i WOS
 • architektura sakralna
 • homiletyka


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u