Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Politechnika Krakowska
WWW: www.pk.edu.pl
E-mail: kancelaria@pk.edu.pl
Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.
Telefon: 012 628 20 00.
Fax: 012 628 20 71.
Rok powstania: 1945r.
Zdjęcie
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • architektura i urbanistyka
 • architektura krajobrazu
 • automatyka i robotyka
 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • matematyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • technologia chemiczna transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
Tryby prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny
 • niestacjonarny (wieczorowy i zaoczny)
Opis szkoły:

Politechnika Krakowska to uczelnia państwowa, która od ponad 60 lat istnienia kształci wysoko wyspecjalizowanych inżynierów cieszących się uznaniem w kraju i zagranicą. Na 7 wydziałach oferujących 18 kierunków studiuje ok. 16 000 studentów. Studia są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym jako studia I i II stopnia. Uczelnia oferuje również możliwość kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz kilkudziesięciu rodzajach studiów podyplomowych.
Politechnika Krakowska rozmieszczona jest na dwóch kampusach: główny kampus znajduje się w pobliżu centrum miasta w zabytkowych budynkach przy ul. Warszawskiej, drugi położony jest w Czyżynach - w sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do uczelni należą też między innymi: dawny pałac królewski w Łobzowie przy ul. Podchorążych oraz zabytkowa kamienica nieopodal Wawelu przy ul. Kanoniczej.
Dodatkowe atuty:

Politechnika Krakowska prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę naukową i wymianę studencką z licznymi ośrodkami zagranicznymi.
Podpisane umowy bilateralne owocują wspólnymi badaniami naukowymi, wymianą nauczycieli akademickich i studentów. Udział w edukacyjnych programach unijnych jak np. program Lifelong Learning Programme - Erasmus umożliwia każdego roku około 200 studentom zaliczenie części studiów poza granicami kraju.
Przy uczelni działa również scena "Teatru Zależnego"; galerie prezentujące wystawy malarstwa, fotografii i sztuki użytkowej (Kotłownia, Gil, A1) oraz Studenckie Centrum Kultury PK "Kwadrat", gdzie wybierani są Najmilsza Studentka i Najmilszy Student Politechniki. To tu studenci pierwszego roku mają swój Bal Beana, tu również odbywają się Czyżynalia - nieodłączna część Juwenaliów. Znane jest też Studenckie Centrum Radiowe "Nowinki" oraz Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej "Cantata".
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

 • Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
 • Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych
 • Studium Gospodarki Nieruchomościami z zakresu: szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami
 • Zarządzanie Rozwojem i Eksploatacją w Miejskiej Komunikacji Zbiorowej
 • Doradztwo Zawodowe
 • Bazy danych i inżynieria wiedzy
 • Studium Podyplomowe Grafiki Komputerowej i Multimediów
 • Klimatyzacja i Ogrzewnictwo
 • Ochrona Środowiska & Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie I Unieszkodliwianie Ścieków oraz Metody Analitycznej Oceny Jakości Wody i Ścieków
 • Studia podyplomowe z matematyki
 • Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych
 • Komputerowe Wspomaganie Prac Inżyniersko-Menedżerskich
 • Ekspertyza Wypadku Drogowego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg Norm ISO 9000
 • Zarządzanie Środowiskowe - ISO 14000
 • Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
 • Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Inżynieria medyczna
 • Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa
 • Audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
 • Logistyka i Transport Drogowy
 • Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi, ich wycena oraz użytkowanie
 • Szkoła biznesu
 • Zarządzanie infrastrukturą lotniskową
 • Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u