Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
WWW: www.agh.edu.pl
E-mail: dzn@agh.edu.pl
Adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
Telefon: 012 617 32 61, 012 634 17 04.
Fax: 012 617 32 63.
Data powstania: 20 października 1919r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Na 15 wydziałach, a także w Międzywydziałowej Szkole Energetyki oraz w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej studiuje ponad 34 000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad pół tysiąca doktorantów. Studenci mogą zdobyć kwalifikacje na 30 kierunkach, w ponad 170 specjalnościach. Godna uwagi jest różnorodność oferowanych kierunków kształcenia. Oprócz tradycyjnych wydziałów, ściśle związanych z górnictwem czy hutnictwem, mamy wydziały zajmujące się m.in.: informatyką, telekomunikacją, automatyką, robotyką, nowymi materiałami, fizyką techniczną, matematyką stosowaną, a także zarządzaniem i socjologią. AGH w swojej ofercie kształcenia proponuje następujące kierunki:
 • Automatyka i Robotyka
 • Budownictwo
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka Medyczna
 • Fizyka Techniczna
 • Geodezja i Kartografia
 • Geofizyka
 • Górnictwo i Geologia
 • Informatyka
 • Informatyka Stosowana
 • Informatyka i Ekonometria
 • Inżynieria Akustyczna
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza
 • Inżynieria Środowiska
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Metalurgia
 • Ochrona Środowiska
 • Socjologia
 • Turystyka i Rekreacja
 • Technologia Chemiczna
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Tryby prowadzenia zajęć:

Od roku akademickiego 2007/2008 Akademia Górniczo-Hutnicza wprowadziła trzystopniowy system kształcenia (tzw. System Boloński):
* I stopień (6-7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
* II stopień (3-4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu magistra,
* III stopień - studia doktoranckie - przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.
Opis szkoły:

Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a nasi absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców. AGH to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni. Jest Uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. O popularności naszej Uczelni decyduje również długa i bogata tradycja - Akademia ma 90 lat i w ciągu wszystkich tych lat doskonale kształciła kadry najpotrzebniejszych Polsce inżynierów. Nasza uczelnia ma także jeszcze inne atuty: doskonała lokalizacja na terenie najpiękniejszego polskiego miasta - Krakowa, własny kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 tysiącom studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni, nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę, żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami, liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz niepowtarzalna atmosfera studiowania.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia podyplomowe Szczegóły dotyczące regulaminu studiów podyplomowych znajdują się na stronie: http://www.agh.edu.pl/pl/studia-w-agh/studia-podyplomowe.html. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii:
 • Aerologia górnicza
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Gospodarka odpadami
 • Górnictwo odkrywkowe
 • Klimatyzacja kopalń
 • Zarządzanie i marketing w gospodarce surowcami mineralnymi
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej:
 • Edukacja techniczna (dla nauczycieli)
 • Edukacja informatyczna (dla nauczycieli)
 • Informatyka stosowana
 • Kuźnictwo
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki:
 • Efektywne użytkowanie energii
 • Elektronika stosowana
 • Informatyka i zarządzanie (w tym moduł dla nauczycieli)
 • Inżynieria oprogramowania II stopień
 • Jakość energii elektrycznej
 • Komputerowe systemy sterowania i sterowanie cyfrowe
 • Nowe technologie w automatyce
 • Nowoczesna grafika komputerowa
 • Nowoczesne sieci i usługi telekomunikacyjne
 • Projektowanie i eksploatacja współczesnych systemów informatycznych
 • Systemy baz danych
 • Wybrane zagadnienia wysokonapięciowych układów elektroenergetycznych
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki:
 • Energetyka cieplna
 • Mechatronika w edukacji (dla nauczycieli)
 • Ochrona Środowiska przed hałasem i drganiami
 • Przemysłowe systemy sterowania
 • Transport linowy
 • Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska:
 • Geofizyka stosowana
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska:
 • Instrumenty i techniki zarządzania środowiskiem
 • Ochrona terenów górniczych
 • Systemy informacji geograficznej
 • Szacowanie nieruchomości
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki:
 • Biomateriały - materiały dla medycyny
 • Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska
 • Nowoczesne kierunki w przemyśle i przetwórstwie szkła
Wydział Odlewnictwa:
 • Inżynieria procesów odlewniczych
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu:
 • Górnictwo otworowe złóż węglowodorów
 • Inżynieria gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne
 • Nowoczesne techniki i technologie bezwykopowe
 • Podziemne magazynowanie gazu
 • Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii
 • Transport gazu i energetyka gazowa
 • Wiertnictwo i inżynieria otworowa
 • Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
Wydział Energetyki i Paliw:
 • Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie
Wydział Zarzšdzania:
 • Mediacje
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 • Menedżer jakości
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość międzynarodowa / international accounting /
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie projektami NGV
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie systemami logistycznymi
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:
 • Chemia z elementami ochrony środowiska (dla nauczycieli)
 • Fizyka z elementami informatyki (dla nauczycieli)
 • Informatyka w szkole (dla nauczycieli)
 • Matematyka z elementami informatyki (dla nauczycieli)
 • Wychowanie techniczne z elementami informatyki (dla nauczycieli)
Wydział Matematyki Stosowanej:
 • Grafika komputerowa
 • Matematyka dyskretna dla nauczycieli
 • Matematyka finansowa - inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem
 • Matematyka w informatyce
 • Matematyka w projektowaniu i zarządzaniu
 • Zastosowania informatyki
Wydział Humanistyczny:
 • Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej
   Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH:
   • Ochrona i inżynieria środowiska
   • Odnawialne zasoby i źródła energii
   Informacje o organizowanych kursach i szkoleniach znajdują się na stronie www.agh.edu.pl.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u