Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
WWW: www.sggw.pl
E-mail: rekrutacja@sggw.pl
Adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
Telefon: 0-22 59 310 20.
Fax: 0-22 59 310 39.
Rok powstania: 1816r.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Architektura krajobrazu
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Dietetyka
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Logistyka
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Pedagogika
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Technika rolnicza i leśna
 • Technologia drewna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Technologie energii odnawialnej
 • Towaroznawstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Weterynaria
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie
 • Zootechnika
Tryby prowadzenia zajęć:

stacjonarne-dzienne, niestacjonarne - zaoczne i wieczorowe.
Opis szkoły:

SGGW to jedna z najstarszych polskich uczelni. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. W 2004 roku SGGW uzyskała tytuł "Uczelni Przyjaznej Studentom". Uczy się tu 25 tys. studentów. Oferta dydaktyczna to 28 kierunków studiów i ponad 60 specjalności. W SGGW prowadzone są także studia podyplomowe i doktoranckie. Rekrutacja na studia odbywa się przez Internet. Studenci mają do dyspozycji nowoczesny kampus z bogatym zapleczem naukowo-dydaktycznym, obiektami sportowymi (basen, kort tenisowy, ujeżdżalnia koni, siłownia), biblioteką, akademikami, przychodnią lekarską i klubami studenckimi. Uczelnia prowadzi współpracę naukową i dydaktyczną z ponad 200 uczelniami z całego świata.
Dodatkowe atuty:

Najbardziej oblegana uczelnia w Polsce (od kilku lat 6-7 kandydatów na jedno miejsce, rekrutacja na studia przez Internet ) - 25 000 studentów, 1 200 wykładowców, 27 kierunków studiów, 60 specjalności, 12 wydziałów. Wspólne badania naukowe i dydaktyczne z 214 zagranicznymi uczelniami z 44 państw świata. Nowoczesny Kampus (ponad 70 hektarów powierzchni, podziemny parking). Doskonałe warunki dydaktyczne - możliwość jednoczesnego studiowania na innych uczelniach rolniczych, Program MOSTAR, 1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesna biblioteka, Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, Zwierzętarnia, kilka zakładów doświadczalnych i gospodarstw rolnych w całym kraju 4 000 miejsc w 12-tu doskonale wyposażonych Domach Studenckich (Internet przy każdym łóżku, kilkanaście stołówek studenckich). Nowoczesne obiekty sportowe - kryta pływalnia, hale sportowe, kryte korty tenisowe, siłownia, boiska sportowe, ośrodek hipoterapii.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia podyplomowe - stan na 23 marca 2009:* 1. Analiza rynku kapitałowego i propedeutyka prognozowania 2. Bankowość i Finanse ; 3. Bezpieczeństwo, higiena żywności i jakość w łańcuchu żywnościowym 4. Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym 5. Biologia z Higieną Człowieka I Ochroną Środowiska 6. Choroby Psów i Kotów ; 7. Ekonomika Rolnictwa ; 8. Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna IV edycja 9. Florystyka - Sztuka Układania Kwiatów ; 10. Hotelarstwo, Turystyka, Sport i Rekreacja 11. Informatyka użytkowa ; 12. Integrowana Produkcja Owoców, Warzyw i Płodów Rolnych 13. Kompensacja Przyrodnicza dla Natury 2000 14. Kultura przestrzeni ; 15. Medioznawstwo i zarządzanie informacją ; 16. Metody i Techniki Menedżerskie - PRE - MBA 17. Nadzór i Zagospodarowanie Lasów Prywatnych 18. Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii 19. Nowoczesne instrumentalne metody analityczne w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz ; 20. Nowoczesne Metody Prowadzenia Stada Bydła Mlecznego 21. Ocena i Wycena Zasobów Przyrodniczych 22. Ochrona i Konserwacja Zabytkowych Założeń Ogrodowych 23. Ochrona i Kształtowanie Środowiska ; 24. Ochrona Zdrowia Publicznego ; 25. Ogrodnictwo z Elementami Integrowanej Produkcji Dla Absolwentów Nierolniczych Studiów Wyższych 26. Opracowywanie i Zarządzanie Projektami UE 27. Organizacja Turystyki i Agroturystyki 28. Pedagogika ; 29. Pies i Jego Rola W Społeczeństwie ; 30. Planowanie i Zarządzanie Energetyką Lokalną 31. Podstawy Organizacji Produkcji i Zarządzania Jakością w Przemyśle Mięsnym 32. Poradnictwo Żywieniowe I Dietetyczne 33. Postęp Techniczny w Technologiach i Urządzeniach Sanitarnych na Terenach Wiejskich 34. Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami ; 35. Programowanie i Administracja Baz Danych ; 36. Programy Rolnośrodowiskowe ; 37. Projektowanie Geotechniczne ; 38. Projektowanie Ogrodu z Domem Rodzinnym 39. Przyroda ; 40. Rachunkowość ; 41. Rachunkowość Gospodarstw Rolniczych i Przedsiębiorstw 42. Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Studiów Wyższych 43. Równoległe Studia Pedagogiczne ; 44. Rynek Produktów Tradycyjnych, Regionalnych i Lokalnych 45. Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz ; 46. Systemy informacyjne i analiza danych ; 47. Systemy Informatyczne eBiznesu ; 48. Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna 49. Wycena Nieruchomości ; 50. Wzornictwo ogrodowe ; 51. Zarządzanie i organizacja produkcji ; 52. Zarządzanie Przedsiębiorstwami ; 53. Zarządzanie w Agrobiznesie - MBA 54. Zastosowanie hydrologii w gospodarce i inżynierii wodnej 55. Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Leśnictwie i Ochronie Przyrody 56. Zrównoważone Użytkowanie Obszarów Leśnych w Rozwoju Regionalnym 57. Źródła Energii Odnawialnej na Obszarach Wiejskich 58. Życie wśród kwiatów ; 59. Żywienie Człowieka oraz Gospodarstwo Domowe


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u