Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
WWW: www.ah.edu.pl
E-mail: rektorat@ah.edu.pl
Adres: ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk.
Telefon: (023) 692 98 13 do 16.
Fax: (023) 692 50 82.
Rok powstania: 1994r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

KIERUNEK STUDIÓW:
 • ADMINISTRACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (3 lata) specjalności:
  • administracja publiczna
  • gospodarka i finanse sektora publicznego
  • integracja europejska
 • STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (3 lata) specjalności:
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • administracja organów ochrony prawnej
 • administracja publiczna
 • gospodarka i finanse sektora publicznego
 • integracja europejska
 • KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA POLSKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE (3 lata) specjalności:
 • dziennikarstwo kulturowe
 • komunikacja medialna
 • nauczycielska
 • public relations
 • techniki informatyczne
 • STUDIA II STOPNIA Specjalności:
 • komunikacja medialna (kontynuacja)
 • nauczycielska (dla osób posiadających uprawnienia nauczycielskie w zakresie licencjatu)
 • KIERUNEK STUDIÓW: HISTORIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE (3 lata) Specjalności:
 • afrykanistyczna (na studiach stacjonarnych)
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
 • historia Europy środkowo-wschodniej i Rosji
 • historia wojskowości i marynistyka
 • muzealnictwo, kolekcjonerstwo i rynek dzieł sztuki
 • nauczycielska (prowadzona w zakresie dwóch specjalności: głównej - historia i dodatkowej - wiedza o społeczeństwie)
  • STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (2 lata) Specjalności:
  • afrykanistyczna (na studiach stacjonarnych)
  • archeologiczna
  • archiwalno-muzealna
  • historia Europy środkowo-wschodniej i Rosji
  • historia wojskowości i marynistyka
  • muzealnictwo, kolekcjonerstwo i rynek dzieł sztuki
  • nauczycielska (dla osób posiadających uprawnienia nauczycielskie uzyskane na studiach I stopnia)
 • SEMINARIA DOKTORSKIE Seminaria doktorskie są poświęcone historii Polski i powszechnej, w tym także krajów pozaeuropejskich. Pod względem chronologicznym obejmują wszystkie okresy dziejów, od czasów najdawniejszych po współczesność. Uczestnicy seminariów mają możliwość prowadzenia badań z zakresu: historii politycznej, społecznej, gospodarczej, wojskowej, ustroju, Kościoła, także historii oświaty i wychowania, kultury oraz nauki i techniki.
 • KIERUNEK STUDIÓW: ARCHEOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE (3 lata) specjalność:
  • archeologia cywilizacji europejskiej
 • KIERUNEK STUDIÓW: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE (3 lata)
 • KIERUNEK STUDIÓW: POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (3 lata) Specjalności:
  • dziennikarstwo
  • marketing i reklama
  • studia euroatlantyckie
  • zarządzanie bezpieczeństwem
 • STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (3 lata) Specjalności:
  • dziennikarstwo
  • marketing i doradztwo polityczne
  • marketing i reklama
  • studia euroatlantyckie
  • studia europejskie
  • współczesne stosunki międzynarodwe
  • zarządzanie bezpieczeństwem
 • STUDIA II STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE (2 lata) Specjalności:
 • administracja publiczna
 • dziennikarstwo
 • europejska polityka administracyjna
 • marketing i doradztwo polityczne
 • marketing i reklama
 • studia europejskie
 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • SEMINARIA DOKTORSKIE Seminaria doktorskie prowadzone są z socjologii i filozofii polityki, systemów politycznych, kultury politycznej obejmującej też wybrane zjawiska historii politycznej Polski i powszechnej XX wieku, myśli politycznej, ruchów społecznych, stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej. Na seminaria przyjmowani są, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, absolwenci studiów wyższych z dyplomami magisterskimi, zainteresowani problematyką politologiczną.
 • KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE (3 lata) Specjalności:
  • edukacja elementarna (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną
  • edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
  • oligofrenopedagogika
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i rodzinna
  • pedagogika pracy i organizacji
  • praca socjalna
  • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  • sztuka (plastyka i muzyka) w szkole
 • STUDIA II STOPNIA STACJNARNE I NIESTACJONARNE (2 lata) Specjalności:
 • dydaktyka języków obcych (dla absolwentów studiów I stopnia, nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego)
 • edukacja elementarna z nauczaniem języka obcego (dla absolwentów studiów I stopnia, nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego)
 • pedagogika w zakresie ogólnym (dla absolwentów studiów niepedagogicznych)
 • pedagogika w zakresie ogólnym
 • pedagogika zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia) dla absolwentów studiów pielęgniarskich I stopnia
 • kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny
 • AH KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA STUDIA I STOPNIA - STACJONARNE i NIESTACJONARNE (3 lata) specjalności:
  • demokracja lokalna i animacja społeczna
  • praca socjalna i profilaktyka
 • STUDIA II STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE (2 lata) Specjalności:
  • komunikowanie społeczne i marketing
  • praca socjalna i profilaktyka
  • zarządzanie personelem
 • KIERUNEK STUDIÓW: TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (3 lata) specjalności:
  • hotelarstwo
  • organizacja i zarządzanie turystyką
  • turystyka europejska
  • turystyka lotnicza
  • turystyka na obszarach wiejskich
  • turystyka sportowa
  • wychowanie fizyczne
 • Tryby prowadzenia zajęć:

  stacjonarne, niestacjonarne.
  Opis szkoły:

  Nasza Uczelnia od roku akademickiego 2006/2007, dzięki wieloletniej pracy całej społeczności akademickiej, uzyskała status akademii oraz nazwę Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Uczelnia - jako Wyższa Szkoła Humanistyczna - została założona w 1994 roku i jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 43. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora prowadzi studia I i II stopnia oraz podyplomowe w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na siedmiu wydziałach: Administracji, Filologii Polskiej, Historycznym, Nauk Politycznych, Pedagogicznym, Socjologii kierunek: Turystyka i Rekreacja, Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie Ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych na dwóch wydziałach: Historycznym i Nauk Politycznych. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, należy do European University Association oraz Compostela Grupo De Universidades. Od lat AH zajmuje pierwsze miejsca w krajowych rankingach wyższych uczelni, organizowanych przez "Perspektywy", "Rzeczpospolitą", "Wprost" oraz "Politykę".
  Dodatkowe atuty:

  • wysoka jakość nauczania
  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowa
  • jedna z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych bibliotek w kraju
  • mała odległość od Warszawy
  • nowoczesna infrastruktura
  • prężnie działający Międzywydziałowy Instytut Antropologii i Archeologii (m.im. odkrycie grobu Mikołaja Kopernika)
  Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

  Wydział Administracji STUDIA PODYPLOMOWE (2 semestry) dla absolwentów studiów I lub II stopnia
  • integracja europejska
  • kontrola i audyt w administracji publicznej
  • studia podatkowe
  • podyplomowe studia administracji publicznej
  Wydział Filologii Polskiej STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE (3 semestry)
 • filologia polska dla niepolonistów (dla osób z tytułem licencjata)
 • filologia polska dla niepolonistów (dla osób z tytułem magistra)
 • logopedyczne (4 semestry) Wydział Historyczny STUDIA PODYPLOMOWE studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry)
  • studia podyplomowe historii
  • podyplomowe studia muzealnicze studia podyplomowe doskonalące (3 semestry)
  • studia podyplomowe z zakresu najnowszej historii Polski (1939-1989)
  STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE (3 semestry)
  • studia podyplomowe informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
  Wydział Nauk Politycznych STUDIA PODYPLOMOWE Studia podyplomowe doskonalące (2 semstry)
  • integracja europejska
  • marketing polityczny
  • przygotowanie i zarządzanie projektami Unii Europejskiej
  • zarządzanie bezpieczeństwem
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry)
  • wiedza o społeczeństwie
  Wydział Pedagogiczny STUDIA PODYPLOMOWE Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry)
  • diagnoza i psychoprofilaktyka zagrożeń edukacyjnych
  • edukacja elementarna z nauczaniem języka obcego (dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego)
  • edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną
  • oligofrenopedagogika
  • opieka nad dzieckiem
  • public relations
  • studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego
  • studia kwalifikacyjne z zakresu kurateli sądowej
  • szkolny doradca zawodowy
  • sztuka (plastyka i muzyka) w szkole
  • terapia pedagogiczna z elementami logopedii
  • zintegrowane nauczanie przyrody (dla nauczycieli szkół podstawowych)

 • COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u